"120 PRZYGÓD KOZIOŁKA MATOŁKA"- konkurs plastyczny

 

"120 PRZYGÓD KOZIOŁKA MATOŁKA"- konkurs plastyczny

Prace konkursowe uczniów  klasy II Szkoły Podstawowej im. J. Jabłczyńskiej w Wysokiej. Konkurs zorganizowany przez bibliotekę szkolną SP w Wysokiej i Bibliotekę Publiczną w Łazach Filia Wysoka na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego "120 przygód Koziołka Matołka". Prace  wykonane pod kierunkiem pani A. Słuji-Kropiewnickiej i pani B. Luraniec.