2. Wydawnictwa ciągłe

Biblioteka Pedagogiczna w Zawierciu prenumeruje aktualnie ok. 70 tytułów czasopism. Najliczniejszą grupę stanowią czasopisma metodyczne dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Placówka gromadzi także czasopisma ogólnopedagogiczne, psychologiczne, literackie, socjologiczno-filozoficzne i społeczno-kulturalne.
Biblioteka posiada także dwa człony bieżącej Bibliografii Narodowej : Przewodnik Bibliograficzny i Bibliografię Zawartości Czasopism.