3. Zbiory specjalne

W zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu znajdują się zbiory specjalne, wśród których wyodrębnia się: tradycyjne zbiory i materiały audiowizualne.

Tradycyjne zbiory specjalne:

  1. książki wydane przed 1945 r.
  2. książki z dedykacjami i autografy


Zbiory audiowizualne:

  1. płyty analogowe
  2. kasety magnetofonowe
  3. kasety VHS
  4. dokumenty elektroniczne : dyskietki, płyty CD-ROM