4. Zbiory regionalne

Zasadniczym warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. Z racji geograficznego położenia miasta Zawiercia Biblioteka Pedagogiczna gromadzi materiały dotyczce Jury Krakowsko-Częstochowskiej, miasta i powiatu zawierciańskiego. Zbiory te służą nauczycielom i uczniom w realizacji regionalnej ścieżki międzyprzedmiotowej.

Wśród gromadzonych regionaliów znajdują się:

  • lokalne gazety: "Kurier Zawierciański", "Głos Zawiercia", "Gazeta Zawierciańska Jura", Nowe Korzenie, Kromołów Wczoraj i Teraz
  • prasa wydawana przez gminy powiatu zawierciańskiego: Echa Łaz, Echo Żarnowca, Gazeta Ogrodzieniecka
  • materiały wydawane przez Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, instytucje i placówki kulturalno-oświatowe: monografie, informatory, przewodniki, katalogi, mapy i inne wydawnictwa popularyzujące region
  • publikacje przekazywane przez literatów wywodzących się z terenu miasta i powiatu.

Zbiory regionalne przekazywane są bibliotece bezpłatnie. Wynika to z faktu, że wzrasta świadomość ofiarodawców, iż biblioteka to doskonałe źródło informacji o regionie.