ADHD

ADHD

Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Zawierciu

 

 1. ADHD – prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej . – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007  sygn. 37014
 2. ADHD / Fintan J. O’Regan . – Warszawa : Wydawnictwo K.E. LIBER, 2005  sygn. 35629
 3. ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; przekł. Ewa Kowalczyk . – Kielce : Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”, 2006  sygn. 36197
 4. ADHD : nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. Elżbieta Niegowska-Drachal . – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2006  sygn. 35921
 5. ADHD : nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów / Alison Munden, Jon Arcelus ; tł. Elżbieta Niegowska-Drachal . – Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2008  sygn. 37556
 6. ADHD u dorosłych : poradnik – jak z tym żyć / Sabine Bernau ; przekł. Magdalena Labiś . – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007  sygn. 37015
 7. FUNKCJONOWANIE uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” . – 2010, nr 5, s. 42--47
 8. JAK pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD) / Bożena Tomaszek . – Kraków : Wydawnictwo RUBIKON, 2005  sygn. 35626
 9. JAK ujarzmić ADHD? : strategie nauczania osób z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na lekcjach języka obcego / Katarzyna Jaworska-Biskup // „Języki Obce w Szkole” . – 2009, nr 2, s. 50--58
 10. KIEDY mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm […], dysleksja, leworęczność, słuch absolutny […], synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; z [jęz. Ang.] przeł. Liliana Okupniak . – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 sygn. 34689
 11. OSWOIĆ ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka . – warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2006  sygn. 37122 
 12. PROGRAM pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub w szkole / Anna Marczak . – Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2006 sygn. 36309,36405
 13. W ŚWIECIE ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, John J. Ratey ; przeł. Izabela Sowa . – Poznań : Media Rodzina, 2004 sygn. 34752
 14. WYCHOWAĆ dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / David Pentecost ; tł. Ewa Niezgoda . – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2005  sygn. 36320