AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

Agresja wśród dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2011
opracowane na podstawie zbiorów PBW Filii w Zawierciu

Książki

 1. KOMPETENCJE zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami / Anna Karłyk-Ćwik. – Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, 2009 ( sygn.. 37715)
 2. PROFILAKTYCZNO –wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. – Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2011 (sygn.. 38486)
 3. PRZEMOC i agresja w szkole: od rozpoznawania przyczyn do sposobów przeciwdziałania / red. Paweł Łuczeszko. – Łódź: Wydawnictwo akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009 (sygn.. 37963)

Artykuły z czasopism:

 1. AGRESJA / Patrycja Łuczak // „Wychowawca”. – 2009, nr 6, s. 16--18
 2. AGRESJA : sposoby zapobiegania przemocy wśród młodzieży środowiska szkolnego / Anna Woźniak-Czerwińska // „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”. – 2010, nr 4, s. 44--48
 3. AGRESJA elektroniczna: nowe wyzwania / Kamila Knol // „Remedium”. – 2010, nr 2, s. 30--31
 4. AGRESJA w różnym wieku: przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska // „Remedium”. – 2009, nr 4, s. 8--9
 5. AGRESJA w szkole jako przejaw patologii instytucji / Katarzyna Gazicka // „Problemy Narkomanii”. – 2009, nr 2, s. 80--94
 6. AGRESJA wśród młodzieży / Bożena Pilczuk // „Poradnik Bibliotekarza”. - 2011, nr 9, s. 3--8
 7. BIBLIOTERAPIA w przeciwdziałania przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. – 2010, nr 8, s. 35--47
 8. CZY to ja, czy nie ja: agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł // ‘Wychowanie Na Co Dzień”. – 2009, nr 7/8, dod. Wkładka metodyczna, s. V--VIII ( scenariusz zajęć)
 9. DLACZEGO szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk // „Nowa Szkoła”. – 2010, nr 7, s. 18--28
 10. PRZECIWDZIAŁANIE agresji / Marta Komorowska // „Remedium”. - 2009, nr 2, s. 8--9
 11. PRZECIWDZIAŁANIE zrachowaniom agresywnym uczniów: przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // „Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane”. - 2010/2011, nr 4, s. 44--49
 12. PRZEMOC i agresja dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // „Życie szkoły”. - 2011, nr 4, s. 5--11
 13. PRZEMOC i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2011, nr 5, s. 44--48
 14. REDUKOWANIE agresji przez integrację grupy na zajęciach wf / Krzysztof Skalik // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. - 2011, nr 2, s. 16--19
 15. WSPÓŁDZIAŁANIE rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała // „Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane”. – 2009/2010, nr 2, s. 39--44
 16. ZACHOWANIA agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania / Marta Karbowa // „Remedium”. - 2009, nr 3, s. 8--9
 17. ZASTOSOWANIE programu ART. W pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną / Joanna Godawa, Marta Niemiec // „Chowanna”. - 2009, t. 1, s. 55--71