Aktualności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu informują, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano Sieć Współpracy i Samokształcenia pod hasłem: Zaburzenia okresu adolescencji.           

Sieć realizuje tematykę w zakresie drugiego i czwartego priorytetu MEN: Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Sieć obejmuje trzy spotkania:

  1. 05.12.2018 r.: Cyberprzemoc. Zagrożenia związane z komputerem - prowadząca: Renata Pardela   
  2. 17.01.2019 r.: Agresja w komunikacji nastolatków - prowadząca: Borowik Bożenna
  3. 18.04.2019 r.: Jak polubić siebie - o budowaniu poczucia własnej wartości  i samoakceptacji - prowadzące: Katarzyna Kańka, Karina Tomza

Spotkania odbywać się będą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu, ul Polska 35. o godz. 15.00 Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne. Zapisy prowadzi Biblioteka Pedagogiczna - tel. 326723536.

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek, pedagogów i psychologów szkolnych. 

Koordynatorzy:
Anna Paruzel-Zając
Dorota Walus

 

Data publikacji: Grudzień 3, 2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia Zawierciu zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy miasta i powiatu zawierciańskiego, które odbędzie się 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00.

Data publikacji: Październik 25, 2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu - jako Koordynator Powiatowy - zaprasza Szkoły Podstawowe do udziału  w Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”.
Projekt WLC, który wpisuje się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, objęli patronatem: Minister Edukacji Narodowej i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane nauczycielom bibliotekarzom na spotkaniu Sieci bibliotekarzy mista i powiatu zawierciańskiego, które odbędzie się 30 pażdzierrnika 2018 r.

ETAP PIERWSZY - SZKOLNO-BIBLIOTECZNY
Termin: 6 listopada 2018 r. - 31 stycznia 2019 r.

Zapraszamy do współpracy!

Data publikacji: Październik 23, 2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Zawierciu zaprasza biblioteki szkolne do udziału w Kiermaszu Książki Przeczytanej. Przekażemy Państwu książki, które otrzymaliśmy od naszych Czytelników.

Zachęcamy, aby w październiku - Miesiącu Bibliotek Szkolnych - w Państwa bibliotekach bezpłatnie udostępniać ten księgozbiór nauczycielom i uczniom.

Mamy nadzieję, że uczestnicy kiermaszu znajdą coś ciekawego do swojej domowej biblioteczki.

Zainteresowanych nauczycieli bibliotekarzy prosimy o kontakt.  

Podarujmy książkom Nowe Życie!!!!

Data publikacji: Październik 15, 2018

Od 17.09. 2018 r. udostępniamy wystawę "Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948" przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej.
Tematyka wystawy realizuje jeden z priorytetów MEN w roku szkolnym 2018/2019 - "100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów".
Ekspozycję można oglądać do 31 września 2018 r. w godzinach pracy biblioteki.

W ramach cyklu zajęć „Losy Niepodległej i jej bohaterowie …” zapraszamy nauczycieli wraz z uczniami na ciekawą lekcję historii . Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Data publikacji: Wrzesień 17, 2018

8 września 2018 r. czytamy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.

ncz._plakat_0.jpg

zdj_1.jpg

Zabierzmy z domowych biblioteczek egzemplarze powieści, aby opatrzyć je okolicznościową pieczęcią.

Zapraszamy do biblioteki, zaczynamy o godzinie 1000 !

Data publikacji: Sierpień 29, 2018

Strony