Aktualności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu zaprasza szkoły do udziału w konkursie „Losy Niepodległej i Jej Bohaterowie - prezentacja książki metodą booktalking".

Konkurs - PBW w Katowicach Filia w Zawierciu - organizuje we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Zawierciu oraz z Księgarnią Edukacyjną Edumaniak w Zawierciu.

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 28 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Data publikacji: luty 6, 2019

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu zaprasza Nauczycieli i Uczniów na wystawę „586 DNI STANU WOJENNEGO”.

Wystawa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Komisję ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu Biuro Edukacji Publicznej oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach.

Organizacja wystawy wiąże się z realizacją jednego z najważniejszych priorytetów MEN w roku szkolnym 2018/2019: 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Ekspozycję będzie można zwiedzać do końca stycznia 2019 r.

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, gimnazjów oraz starszych klas szkół podstawowych na ciekawą lekcję historii do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu.

Data publikacji: luty 5, 2019

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu informują, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Przedszkoli i Edukacji Wczesnoszkolnej pod hasłem: Logopedia od kuchni - chcę, aby mój Wychowanek mówił poprawnie.   

Sieć obejmuje trzy spotkania:

 1. 26.02.2019 r. - Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka?
  • Etapy rozwoju mowy dziecka
  • Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy
  • Przeszkody w rozwoju mowy
 1. 12.03.2019 r. - Proste metody badania mowy dziecka – z praktyki logopedy
   i nauczyciela

   
 2. 09.04.2019 r. - "Gimnastyka buzi i języka" – ćwiczenia motoryki narządów mowy

Spotkania odbywać się będą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu, ul Polska 35. o godz. 15.00 Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne. Zapisy prowadzi Biblioteka Pedagogiczna - tel. 326723536.

Koordynatorzy: Dorota Walus, Anna Paruzel-Zając

Data publikacji: Styczeń 23, 2019

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu informują, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Miasta i Powiatu Zawierciańskiego pod hasłem: Jak oswoić stres w pracy nauczycieli?

Harmonogram spotkań:

 1. 28.01.2019 r., godz. 15.00 - Elementy treningu antystresowego Cz. 1. Zajęcia teoretyczne na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu; Prowadzące: M. Abucka, A. Paruzel-Zając;
   
 2. 04.02.2019 r., godz. 15.00 - Elementy treningi antystresowego.Cz. 2. Zajęcia relaksacyjne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu; obowiązuje strój sportowy; Prowadzące: M. Abucka, A. Paruzel-Zając;
   
 3. 01.04.2019 r., godz. 15.00 - Elementy treningi antystresowego Cz. 3. Zajęcia teoretyczne na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu; Prowadzące: M. Abucka, A. Paruzel-Zając.

 

Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne.  Zapisy prowadzi Biblioteka Pedagogiczna do 25.01.2019 r.

Koordynatorzy: Anna Paruzel-Zając, Dorota Walus

Data publikacji: Styczeń 21, 2019

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu informują, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano Sieć Współpracy i Samokształcenia pod hasłem: Zaburzenia okresu adolescencji.           

Sieć realizuje tematykę w zakresie drugiego i czwartego priorytetu MEN: Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Sieć obejmuje trzy spotkania:

 1. 05.12.2018 r.: Cyberprzemoc. Zagrożenia związane z komputerem - prowadząca: Renata Pardela   
 2. 17.01.2019 r.: Agresja w komunikacji nastolatków - prowadząca: Borowik Bożenna
 3. 18.04.2019 r.: Jak polubić siebie - o budowaniu poczucia własnej wartości  i samoakceptacji - prowadzące: Katarzyna Kańka, Karina Tomza

Spotkania odbywać się będą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu, ul Polska 35. o godz. 15.00 Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne. Zapisy prowadzi Biblioteka Pedagogiczna - tel. 326723536.

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek, pedagogów i psychologów szkolnych. 

Koordynatorzy:
Anna Paruzel-Zając
Dorota Walus

 

Data publikacji: Grudzień 3, 2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia Zawierciu zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy miasta i powiatu zawierciańskiego, które odbędzie się 30 października 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00.

Data publikacji: Październik 25, 2018

Strony