Aktualności

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu zaprasza do  wzięcia udziału VI Edycji Bibliotecznego Konkursu Recytatorskiego skierowanego do dzieci z przedszkoli miasta i powiatu zawierciańskiego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem  „W zaczarowanym świecie poezji: Kto ty jesteś? Polak mały” i związana jest  z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.30.  Kartę zgłoszeniowa należy dostarczyć do biblioteki do 20. 04. 2018 r.

Szczegóły konkursu

Karta zgłoszeniowa

Serdecznie zapraszamy!!!

Tekst: M.B-G.

Data publikacji: Marzec 13, 2018

Zapraszamy Nauczycieli do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w miesiącu marcu:

 1. 14.03.2018 r. godz. 1500 Rodzic w szkole jako partner procesu kształcenia- prowadząca Monika Dudek- pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu

 2. 23.03.2018 godz. 1430-1600Zrozumieć dziecko- warunki edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w świetle prawa oświatowego – prowadząca Bożena Gwizdek. Przedszkolak z autyzmu i zespołem Aspergera- diagnozai i formy pomocy- prowdząca Dagmara Zięba ( spotkanie dla nauczycieli przedszkoli)
 3. 29.03.2018 godz. 1430-1600Zrozumieć dziecko- warunki edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  w świetle prawa oświatowego – prowadząca Bożena Gwizdek. Nastolatek z autyzmem i zespołem Aspergera- diagnoza i formy pomocy- prowadząca Bożenna Borowik, Renata Pardela ( spotkanie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych)

Zapisy przyjmuje Biblioteka Pedagogiczna w Zawierciu. Ilość miejsc ograniczona

 

Tekst; A.W-G

Data publikacji: Marzec 7, 2018

Zapraszamy grupy przedszkolne do udziału w konkursie plastyczno-czytelniczym.

Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie.pdf

plakat_o_konkursie_plastycznym_0.jpg

Data publikacji: luty 28, 2018

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w KatowicachFilia w Zawierciu

zaprasza na seminarium

„Rok 2018 - Rokiem Profilaktyki Raka Piersi”

Seminarium odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 11.00

 W programie wystąpienia:

 • Działalność Stowarzyszenia Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi;
 • „Od stresu do choroby” - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu;
 • „Zdrowy styl życia w profilaktyce raka piersi” - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  w Zawierciu.

Do udziału w seminarium zapraszamy społeczność miasta ; na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2018 r.

Tekst. D. Walus

Data publikacji: luty 28, 2018

Kierownictwo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach Filii w Zawierciu informuje, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia Dziecko ze spektrum autyzmu we współczesnej rzeczywistości

Koordynatorami Sieci są: Pani Katarzyna Niemotko oraz Konsultant ROME Metis w Katowicach Pani Anita Wieloch. Spotkania odbywać się będą w PBW Filii w Zawierciu, ul Polska 35. wg. harmonogramu. Koszt uczestnictwa w sieci wynosi 60 zł.

Sugerujemy, aby szkoły i placówki zgłaszały do sieci maksymalnie 3 nauczycieli.

Formularz zgłoszeniowy i szczegóły znajdują się na stronie ROME Metis https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6008/t,dziecko.ze.spektrum.autyzmu.we.wspolczesnej.rzeczywistosci.siec.samoksztalcenia/

HARMONOGRAM SPOTKAŃ SIECI

 1. 12.02.2017 r. : Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) -
   w przedszkolu i w szkole

        - Zrozumieć dziecko- warunki edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  w świetle prawa oświatowego -  Poradnia Psychologiczna w Zawierciu
        - Funkcjonowanie dziecka z ASD z perspektywy rodzica - Fundacja Człowiek. Nie Kosmita)
 2. 05.03.2017 r.: Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) - charakterystyka i strategie postępowania w klasie - ROME METIS w Katowicach
 3. 10.04.2018 r. godz. 1430-1730  : Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) - przetwarzanie sensoryczne - ROME METIS w Katowicach
 4. 10.05.2018 r.godz. 1430-1730 : Dziecko ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera) - rozwijanie kompetencji społecznych - ROME METIS w Katowicach
 5. 11.06.2018 r. : Zrozumieć dziecko – budowanie przyjaznego klimatu w szkole
  i w domu

    - Realizacja specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Rodzic, jako partner procesu kształcenia – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu
     - Dziecko ze spektrum autyzmu a przemoc szkolna. Możliwość zapobiegania dyskryminacji - Fundacja Człowiek. Nie Kosmita

  ZAPRASZAMY

Tekst. D.Walus
 

Data publikacji: Styczeń 29, 2018

W lutym zapraszamy   Nauczycieli do udziału w następujących szkoleniach i spotkaniach:

 1. 15.02.2018- godz. 1500- Dziecko/uczeń słabosłyszący w szkole/placówce- prowadz. Aneta Śliwa - Dziwińska
 2. 21.02.2018- godz. 1500- Dziecko/uczeń słabowidzący w szkole/placówce- prowadz. Bożena Lauks, Anna Straszak
 3. 23.02.2018 - godz. 1500 Teatrzyk kamishibai - prowadz. Gabriela Niemiec-  konsultant ROME-Matis w Katowicach. Koszt szkolenia- 20 zł Wpłaty należy dokonać na 7 dni przed szkoleniem na konto ROME Metis Katowicach http://www.metis.pl/kontakt/Itemid,3 / kod szkolenia 563W/Zw

Zapisy przyjmuje Biblioteka Pedagogiczna w Zawierciu. Ilość miejsc ograniczona

 

Tekst: Aneta Wspaniała-Gajewska

 

 

 

 

Data publikacji: Styczeń 15, 2018

Strony