Antczak Mariola

 

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego (1994), doktor nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii (1999) a od 2001 r. adiunkt

w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. W obszarze jej zainteresowań od wielu lat pozostaje... biblioteka szkolna ze szczególnym uwzględnieniem pracy dydaktycznej nauczyciela bibliotekarza. Jest autorką licznych opracowań z tego zakresu. Drugim obszarem zainteresowań autorki jest marketing biblioteczny. Opublikowała wiele artykułów pracach zbiorowych dotyczących tej problematyki.

26 października 2006 Panie Jolanta Kasperek i Ewa Kita wzięły udział w Konferencji Biblioteka w szkole w XXI wieku. Jeden z wykładów wygłosiła dr Mariola Antczak, która w darze dla biblioteki przekazała swoją publikację wraz z dedykacją.