Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłoszony został dokument określający podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020