AUTYZM

 

Autyzm

Zestawienie tematyczne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów PBW w Katowicach Filii w Zawierciu

 

1. AUTYZM / oprac. Tekstu Theo Peeters . - Gdynia : Stowarzyszenie Pomocy Osób Autystycznych, 1996 sygn. 32063

2. AUTYZM : jak pomóc rodzinie / Peter randall, Jonathan Parker ; przekł. Sylwia Pikiel . – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 2001 sygn. 33265

3. AUTYZM : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula . – Gdańsk : Wydawnictwo harmonia, 2010 sygn. 38410, 38280

4. AUTYZM : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 sygn. 37342

5. AUTYZM dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska . – Wyd. 4 . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007 sygn. 36908

6. AUTYZM dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 200o sygn. 32920

7. AUTYZM i przywiązania / Ewa Pisula . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
sygn. 34765

8. AUTYZM od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł. Z przekładu angielskiego Krystyna Alicja Sip . – Warszawa : Fraszka Edukacyjna sp. z o.o.; Fundacja SYNAPSIS, 2007 sygn. 37432

9. AUTYZM u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula ; red. Lucyna Rozumek . – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2000 sygn. 33216

10. AUTYZM wczesnodziecięcy / Hanna Jaklewicz . – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1993 sygn. 28490

11. AUTYZM wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej . – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000 sygn. 32765

12. DZIECI z autyzmem i zespołem Aspergera : praktyczne doświadczenia z codziennej pracy / wanda Waclaw, Ulla Aldenrud, Stefan Ilstedt ; tł. Małgorzata Aleksandrowicz . – Katowice : „Śląsk”, 2000 sygn. 32847

13. DZIECKO z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // „Życie Szkoły”. – 2010, nr 10, s. 30--36

14. DZIECKO zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Fracqoise Brauner ; tł. [z jęz. Franc.] Tadeusz Gałkowski . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988 sygn. 26032

15. KIEDY mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm […], dysleksja, leworęczność, słuch absolutny […], synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon ; z [jęz. Ang.] przeł. Liliana Okupniak . – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 sygn. 34689

16. MOCNE strony autyzmu : zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz // „Edukacja i Dialog” . – 2009, nr 2, s. 52--56

17. MUZYKA otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria  Raszewska, Waldemar Kuleczka ; red. Magdalena Hinz . – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009
 sygn. 37484

18. MYSLENIE obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem / Temple Grandin ; tł. Marta Klimek-Lewandowska, Dominika Lewandowska . – Warszawa : Fraszka Edukacyjna sp. z o.o. ; Fundacja SYNAPSIS, 2006 sygn. 36580

19. RATOWANIE dzieci z uszkodzeniem mózgu : porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, opóźnienie psychoruchowe, nadpobudliwość, zespół Downa, padaczka, autyzm / Keith Pennock ; przekł. Piotr Falkiewicz . – Wyd. 2 . – Toruń : Bookinista-Graffiti BC, 1994 sygn. 29458

20. SZKOLENIE zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith ; tł. Olga Fraczek-Faure . – Warszawa : Fraszka Edukacyjna sp. z o.o. ; Fundacja SYNAPSIS, 2008 sygn. 37434

21. WOKÓŁ autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. Akcyjna, 2004 sygn. 34373