Bernacki Marek

 
Bernacki Marek

(ur. 1965) - dr nauk humanistycznych UJ, od 2003 r. adiunkt w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Autor kilku książek z zakresu literaturoznawstwa, m.in. poradnika Jak analizować wiersze poetów współczesnych (2002) i Leksykonu powieści polskich XX wieku (2002); publikował w: „NaGłosie”, „Arce”, „Akcencie”, „Polonistyce”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Ruchu Literackim”, „Świecie i Słowie”, „Nowych Książkach”, „Znad Wilii” oraz „Bielsko-Żywieckich Studiach Teologicznych”. Ostatnio wydał książkę Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro, Szkice o twórczości Czesława Miłosza, Bielsko-Biała 2005. Jest pomysłodawcą cyklu wykładów „O najnowszej literaturze polskiej”.

Dedykację dla Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu autor wpisał podczas IV Krajowych Targów Książki w Krakowie w 2002 r.