BIBLIOTEKA SZOLNA JAKO ŚRODOWISKO EDUKACYJNE I TERAPEUTYCZNE

Biblioteka szkolna jako środowisko edukacyjne i terapeutyczne:

zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów

dostępnych w PBW Filii w Zawierciu

oprac. Jolanta Kasperek

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Biblioteczna wartość naddana / Jacek Wojciechowski . - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,  2006 (sygn. 37219)
 2. Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym / pod red. Jolanty Gwioździk . - Mysłowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005 (sygn. 36047)
 3. Książka, biblioteka, informacja w kręgu  kultury i edukacji / pod red. ElżbietyBarbary Zybert, Doroty Grabowskiej . - Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008
 4. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska . -   Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009
 5. Kształtowanie wizerunku biblioteki / pod red. Marii Czyżewskiej . - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2007 (sygn. 36841)
 6. Przyszłość bibliotek w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa, 12-13.10.2007r. . - Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008 (sygn. 37742)

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. Album o patronie / Marianna Nowicka // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 6, s. 21
 2. Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 12, s.5--6
 3. Biblioteczne godziny twórczości, czyli porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole . - 2008, nr 1, s. 6--8
 4. Biblioteka i technologia informacyjna / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 3--4
 5. Biblioteki szkolne i pedagogiczne wobec wyzwań XXI w. / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 6, s.16--17
 6. Biblioteki szkolne wobec e- wykluczenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie Na Co Dzień . - 2009, nr 4/5 (187/188), s. 24--26\\
 7. Biblioterapia i biblioteka : odrodzenie i nowa szansa / Mirosław Rzeszowski // Poradnik Bibliotekarza . - 2009, nr 1, s. 20
 8. Centra informacji multimedialnej w bibliotekach / Andrzej Kubrak // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 5, s. 5--6
 9. Centrum informacji w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce / Bożena Daszuta, Katarzyna  Narbutt //  Biblioteka : centrum informacji . -  2009, nr 2, s. 24--25
 10. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 5, s. 8--10
 11. Fotografia w bibliotece szkolnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 2, s.3
 12. Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Czyżewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji . - 2010, nr 1(13), s.26--29
 13. Jaśnie Pani Książka : program edukacyjny / Anna Grudzień, Elżbieta Pietryka // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 9, s. 12--13
 14. Kroniki koźmineckie : projekt edukacyjny / Grażyna Siewieja, Elżbieta Wawrzyniak // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 6, s. 14--16
 15. Kubuś Puchatek : propozycja pracy z lekturą : cykl zajęć przeznaczonych dla uczniów / Małgorzata Jeziorna // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 10, s. 16--17
 16. Leczyć książką / Roman Świątek, Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza . - 2009, nr 3, s. 18--19
 17. Maturzyści w bibliotece szkolnej  / Iwona Klukowska // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 9, s. 6--7
 18. My i świat, który nas otacza : program czytelniczo-wychowawczy z elementami profilaktyki / Gabriela Gmerek- Biniek, Barbara Kozłowska, Magdalena Kroczek // Biblioteka w Szkole . - 2010, nr 2, s. 13--14
 19. Niezbędne we współczesnej szkole : Szkolne Centrum Informacji / Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz // Biblioteka : szkolne centrum informacji . -2010, nr 1(13), s. 4--11
 20. Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna / Urszula Juhanowicz  // Biblioteka : szkolne centrum informacji . - 2009, nr 5(11), s.35--38
 21. Od przybytku głowa jednak boli czyli dodatkowe godziny w bibliotece szkolnej  / Anna Rzędkowska // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 11, s. 3--4
 22. Oferta biblioteki szkolnej / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 4, s. 3--4
 23. Picasa w bibliotekach  szkolnych / Izabela Rudnicka . - cz.1  //  Biblioteka : centrum informacji . - 2009, nr 1, s. 16--19
 24. Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym /  Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 12, s. 11--13
 25. Promocja zdrowia : nowe zadania edukacyjne dla bibliotek szkolnych / Barbara Mauer-Górska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1(207), s.167--178
 26. Spotkanie autorskie / Danuta Gajewska // Biblioteka w Szkole . -2009, nr 10, s. 26--27
 27. Szkolne Centrum Informacji : nowa rola biblioteki szkolnej / Anna Węglarz // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 11, s. 32--35
 28. Szkolny broker informacji / Bożena Hołownia, Joanna Litwin // Poradnik Bibliotekarza . - 2009, nr 6, s.40--41
 29. Tendencje w rozwoju Bibliotek  szkolnych na świecie / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 3, s.3--8
 30. W poszukiwaniu książki : lekcja biblioteczna / Mariola Sitarz // Biblioteka : Szkolne centrum informacji . - 2010, nr 1(13), s.12--15
 31. Warsztaty ekologiczne w bibliotece szkolnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 9, s.10--11
 32. Wpływ arteterapii na osobowość i emocje ucznia szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Łukaszewska  // Biblioterapeuta . - 2007, nr 1(38), s.9--19
 33. Wychowanie przez sztukę w Bibliotece Pod Aniołem / Małgorzata Lidia Bykowska // Biblioteka : szkolne centrum informacji . - 2009, nr 5(11), s. 14--18

 

Przykładowe scenariusze zajęć

 1. Anoreksja : wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne / Jolanta Pytel  // Biblioteka : szkolne centrum informacji . - 2009, nr 3(9), s. 14--15
 2. Biblioteka szkolna : moją biblioteką : scenariusz zajęć / Jolanta Dorobisz    // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 2, s. 20--21
 3. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Anna Rogalska- Saramak, Katarzyna Pielak // Biblioteka : szklone centrum informacji. -  2009, nr 6(12), s. 15--16
 4. Igła do cerowania : czyli dobrze mieć poczucie o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii /  Kata John // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 12, s. 14--15
 5. Kraków z lotu ptaka : zajęcia warsztatowe / Jolanta Pytel // Biblioteka  : centrum informacji . - 2009, nr 1, s. 23
 6. Księżniczka na ziarnku grochu : czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii  /  Kata John // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 12, s. 14--15
 7. Nie porzucaj nadzieje…: scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jadwiga Matys // Biblioterapeuta . - 2008, nr 2(43), s.3--4
 8. Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 12, s. 6--7
 9. Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole . - 2009, nr 12, s. 6--7
 10. Spotkanie z bajkowymi bohaterami / Jadwiga Faluś, Barbara Loska , Lidia Staszak // Życie Szkoły . - 2007, nr 10, s.36--41
 11. Wyszukiwanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno - encyklopedyczny biblioteki / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza . - 2008, nr 10, s. 39--40
 12. Zajęcia biblioteczne : moje zdanie czy innych / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka : szkolne centrum informacji . - 2009, nr 1(7), s. 12--13