CHOPIN FRYDERYK (1810-1849)

Chopin Fryderyk (1810-1849)

zestawienie bibliograficzne w wyborze publikacji dostępnych
w PBW Filii w Zawierciu

 

Wydawnictwa zawarte:

 1. Chopin / Adam Zamoyski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985 sygn. 22107
 2. Chopin / Adam Zamoyski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990 sygn. 26490, 26491
 3. Chopin  / Józef M. Chomiński. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1978. -   (Monografie Popularne) sygn. 13464
 4. Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. – Wyd. 4 . - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976. – (Monografie Popularne) sygn. 11320
 5. Chopin a muzyka europejska = Chopin and the European music = Chopin und die europaische musik = Chopin et la musique europeenne = Szopen i jebropejskaja muzyka  – Katowice. – 1977 sygn. 11181/I, 11182/II
 6. Chopin i jego ziemia = Chopin i ego rodina = Chopin and the land of his birth = Chopin et son pays natal = Chopin und seine Heimat / tekst Józef Kański. – Wrocław : „Interpress”, 1979 sygn. 14270/cz
 7. Encyklopedia muzyczna PWN. – T. 2  – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984. -  S. 108-192: Chopin sygn. 14356/II/cz 
 8. Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. – Wyd. 2 . – Warszawa : „Interpress”, 1973 sygn. 6135
 9.  Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. – Wyd. 4 . – Warszawa : „Interpress”, 1979 sygn. 17611
 10. Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska ; Deutsch Barbara Ostrowska. – Warszawa : „Interpress”, 1980 sygn. 17610 (Książka w jęz. niemieckim)
 11. Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska. – Wyd. 5 . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975 sygn. 7875
 12. Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska. – Wyd. 6 . – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981 sygn. 15909, 15910
 13. Geniusz  Fryderyka  Chopina / Maria Andres // W: Póki my żyjemy …:  inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum. - Kraków :Wydawnictwo Rubikon, 2006 . – (Zabawmy się w Teatr) . – S. [171]-176
 14. Gwiazdozbiór muzyczny / Stefan Kisielewski. – Wyd. 4 . – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1982 sygn. 18241, 18242
 15. Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie : antologia / zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski . – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980 sygn. 17609
 16. Rocznik Chopinowski / Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. – Warszawa :  Towarzystwo im. Fryderyka Chopina : 1980 sygn. 18125
 17. Tajemnica Chopina : sztuka w trzech aktach / Mateusz Gliński . – Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX , 1975 sygn. 8291, 8292
 18. Teka kompozytorów : portrety najwybitniejszych twórców od XVI wieku do współczesnych. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne sygn. 1449/I/cz
 19. Wokół dziesięciu Konkursów Chopinowskich / Stefan Wysocki, Danuta Kwiatkowska. – Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1982 sygn. 18512, 18515
 20. Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978 sygn. 12953

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. CHOPIN i Bach :  uwagi o substancjalnej koncepcji formy / Bohdan Pociej //Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 2, s. 51--57
 2. CHOPIN nasz współczesny – po stu pięćdziesięciu latach / Barbara Smoleńska-Zielińska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 5, s.195--200
 3. CHOPIN w literaturze pięknej i popularnonaukowej (1949-1959) // Poradnik Bibliotekarza. – 1970, nr 1/2, s. 4--8
 4. CHOPIN żywy : wieczór literacko  - muzyczny : cz. 1 / Stanisław Jeżyński// Poradnik Bibliotekarza. – 1970, nr 1/2 s. 22--33
 5. Chopin żywy : wieczór literacko  - muzyczny : cz. 2 / Stanisław Jeżyński. - Warszawa, 1970 // Poradnik Bibliotekarza. – 1970, nr 6, s. 176--186
 6. CHOPINIADA konkurs z okazji 150 rocznicy śmierci Fryderyka Chopina dla szkół ponadpodstawowych województwa kujawsko-pomorskiego / Grzegorz Nazaruk //Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 4, s. 164--165
 7. FRYDERYK Chopin : Exploration / Witold Paprocki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2001, nr 2,s. 90--91
 8. FRYDERYK Chopin : koncert fortepianowy e-moll op. 11, koncert fortepianowy f-moll op. 21 / Witold Paprocki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2001, nr 2, s. 88--89
 9. FRYDERYK Chopin : życie i twórczość : test dydaktyczny / Karol Chilewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 1, s. 43--44
 10. FRYDERYK Chopin i inni wielce kompozytorzy polscy : test dydaktyczny / Barbara Pałka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 1, s. 40—42
 11. FRYDERYK Chopin w Sulechowie / Stefan Kamprowski // Śpiew w Szkole. – 1960, nr 2, s. 78--79
 12. FRYDERYKOWI Chopinowi w hołdzie / Piotr Jedyna // Śpiew w Szkole. – 1960 nr 1, s. 46--51
 13. II DZIEŃ muzyki Fryderyka Chopina w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku/ Ewa Cyganek  // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2001, nr 3, s. 142--143
 14. INSPIRACJE utworami Fryderyka Chopina w polskiej muzyce jazzowej / Aleksandra Czarkowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 1, s. 14—17
 15. KONKURS wiedzy o Fryderyku Chopinie w Siedlcach / Grażyna Szymańska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 4, s. 162--164
 16. MUZYKA Chopina i poezja Słowackiego : propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gał // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 4, s. 136--140
 17. MUZYKA Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej /  Irena Chyła Stypułowska // Nauczanie Początkowe : kształceniezintegrowane”. – 2008/2009, nr 4, s. 48--49
 18. NORWID i Chopin / Jan Zygmunt Jakubowski // Polonistyka. – 1960, nr 2, s. 4
 19. NORWIDOWSKI Chopin jako znak „doskonałego – wypełnienia”: o „Fortepianie Szopena” / Stanisław Makowski // Polonistyka. – 1983, nr 8, s. 691--698
 20. O LITERACKICH objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechanisz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2001, nr 2, s. 88--89 
 21. OBECNOŚĆ Chopina w życiu Polaków / Stefan Bednarek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 1, s. 4—8
 22. ŚLADAMI Chopina : Żelazowa Wola, Brochów / Aleksandra Dudek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 1, s. 9—13
 23. WĘDRÓWKI Fryderyka Chopina po kraju / Jolanta Przybylska // Biblioteka – szkolne centrum informacji. – 2010, nr 2, s. 4—11
 24. WYBRANE zagadnienia z dziejów kultury muzycznej : temat XII :  Fryderyk Chopin/ Wiesław Kiser // Śpiew w szkole. – 1960, nr 4, s. 161--165
 25. Z ZAPISÓW folklorystycznych Karola Kurpińskiego i Fryderyka Chopina / Jan Prosnak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1981, nr 2, s. 71--79