DOPALACZE - nowe zjawisko na scenie narkotykowej

DOPALACZE- nowe zjawisko na scenie narkotykowej:

zestawienie bibliograficzne w wyborze

(oprac. Ewa Kita, Aneta Wspaniała-Gajewska)

 

Artykuły z czasopism :

 1. DOPALACZE : krótka interwencja profilaktyczna w grupie / Krzysztof A. Wojcieszek // „Remedium”. – 2010, nr 11, s. 1--3
 2. DOPALACZE : nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski // „Remedium”. – 2011, nr 2, s. 26--27
 3. DOPALACZE i inne używki / Aleksandra Denst-Sadura // „Głos Nauczycielski”. – 2010, nr 42, s. 12
 4. DOPALACZE mogą cię wypalić: poznaj fakty / Tomasz Zakrzewski // „Serwis Informacyjny Narkomania”. – 2010, nr 3, s. 22—25
 5. DOPALACZE w Internecie : marketing w służbie sprzedaży środków zastępczych w sieci / Tomasz Zakrzewski // „Serwis Informacyjny Narkomania”. – 2011, nr 1, s. 22-27
 6. DOPALACZE w mediach / Tomasz Zakrzewski // „Serwis Informacyjny Narkomania”. – 2009, nr 3, s. 22--25
 7. DOPALACZE, marihuana, haszysz w populacji generalnej : wyniki badań / Artur Malczewski //  „remedium”. – 2011, nr 3, s. 30--31
 8. DOPALACZOM, podobnie jak narkotykom, mówimy NIE / z Bogusławą Bukowską rozm. Tadeusz Pulcyn // „Świat Problemów”. – 2010, nr 12, s. 12--14
 9. MODA na dopalacze? / Tomasz Zakrzewski // „Świat Problemów”. – 2009, nr 4, s. 24--25
 10. NARKOMANIA i dopalacze / Michał Strefnel // „Biologia w Szkole”. – 2010, nr 6, s. 20—34
 11. NIE będzie litości? / Anna Dudzińska // Śląsk”. – 2010, nr 12, s. 14--15 (akcja antydopalaczowa)
 12. NIE chcą dopalaczy / Sylwia Sitnik, Radosław Safianowski // „Kurier Iławski”. - 2010, nr 41, s. 10-
 13. NOWE narkotyki oraz „dopalacze” w kontekście europejskim i światowym / Michał Kidawa, Dawid Chojecki // „Serwis Informacyjny Narkomania”. – 2011, nr 3, s. 36--42
 14. PRZEPISY wspierające walkę z dopalaczami // „Kronika Sejmowa”. – 2010, nr 67, s. 1--4
 15.   SPRAWOZDANIE z dyskusji Walka z dopalaczami - zamach na wolność czy ochrona społeczeństwa ? / Łukasz Szymański // „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie. Cz. III : Sprawozdania”. - 2011, s. [257]-259
 16. STOP dopalaczom na Podhalu / Marcin Jagła // „Świat Problemów”. - 2010, nr 7, s. 27--28
 17. WALCZYĆ czy zaakceptować? / Joanna Mukuła // „Świat Problemów”. - 2010, nr 7, s. 24--26
 18. WSTĘPNA ewaluacja programu „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” / Krzysztof A. Wojcieszek // „Remedium”. - 2011, nr 10, s. 1--3
 19. WYCHOWANI do dopalaczy : analiza wybranych czynników sprzyjających przez młodzież sztucznej stymulacji organizmu / Anna Kowal-Orczykowska // „Wychowanie Na Co dzień”. - 2010, nr 10/11, s. 32--34
 20. ZAKAZ używania kolejnych substancji psychoaktywnych // „Kronika Sejmowa”. - 2011, nr 77, s. 8--9 (stop dopalaczom)

 

Książki

 1. "DOPALACZE" / Aleksander Markiewicz.- Bytów : Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych "Wiem Wszystko", 2010 (dostępna m.in. w Bibliotece Narodowej)
 2. DOPALACZE / [oprac. Grażyna Franczak] ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. -  Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne "Parpamedia", [201-] (dostępna m.in. w Bibliotece Narodowej)
 3. DOPALACZE / Krzysztof Warecki. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2010 (dostępna m.in. w Bibliotece Śląskiej)
 4. DOPALACZE : demony naszych czasów / Jacek Wrona. - Wyd. 2. - Częstochowa : Pomoc Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, 2011 (dostępna m.in. w Bibliotece Narodowej)
 5. DOPALACZE, narkotyki : niewinny początek / red. Leszek Jurek . - Rybnik: Śląskie Wydawniczo-Handlowe „Lexdruk”, 2010   (sygn. 38198)
 6. WIDMA masowe składników aktywnych preparatów typu dopalacze / Dariusz Zuba. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2011 (dostępna m.in. w Bibliotece Śląskiej)