Dulęba Witold Piotr

 
 

(ur. 20 lipca 1952 r. w Zawierciu). Prozaik, dramaturg, publicysta. Ukończył szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie. Studiował na Wydziale Prawa UŚ w Katowicach. Pracował w Bibliotece Śląskiej (1977-1981); Wszechnicy Górnośląskiej przy Zarządzie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach 91980-do 13 XII 1981 r.). W 1985 r. przeniósł się z Katowic do Zawiercia i rozpoczął pracę w Odlewni Żeliwa Ciągliwego, Ośrodku Sportu i Rekreacji. Od 1990 r. prowadzi Biuro Prawne w Zawierciu. W latach 70-tych pisał teksty kabaretowe do kabaretu studenckiego, którego był współzałożycielem. Za wiersz Panny z Avignion otrzymał III nagrodę w Konkursie Poetyckim im. H. Poświatowskiej (1985). Autor felietonów dotyczących problemów związanych z sytuacją współczesnej sztuki - literatury, plastyki i teatru. Debiutował w prasie manifestem Obudzić wyobraźnię w „Tygodniku Kulturalnym” (1986, nr 12). Autor manifestu teoretycznego Deartyzacja sztuki zamieszczonego w „Integracjach”. Zajmuje się także krytyką literacką. Od 1990 r. współpracuje z „Dziennikiem Zachodnim”

Autor książkę wraz z dedykacją osobiście podarował Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu.