E-LEARNING: (projektowanie i opracowanie e-szkoleń, zasady działania i ocena kursów)

E-learning:

(projektowanie i opracowanie e-szkoleń, zasady działania i ocena kursów): adnotowane zestawienie bibliograficzne w wyborze
opracowane na podstawie zbiorów PBW
 w Katowicach Filii Zawiercie

oprac. Dorota Walus

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski . – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2009  sygn. 37739   
  Zawiera: Teoretyczne podstawy e-learningu ; Tworzenie opracowań metodycznych na potrzeby e-learningu ; E-learning na platformie edukacyjnej ; E-learning oparty na technologii Web 2.0 ; Metodyka projektowania i wdrażania e-learningu w szkole
 2. Współczesne zasoby informacyjne / Andrzej Wasiak . – Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej , 2007  sygn. 36860  
  Zawiera: STN – International główny dostawca informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej ; Internetowe serwisy wyszukujące
 3. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak, Jacek Florek, Stanisław Jakubowski, Tadeusz Sydoruk . – Warszawa : Instytut Audytu i ewaluacji sp. z o.o : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006  sygn. 36418 
  Zawiera: Społeczeństwo informacyjne i jego edukacyjne potrzeby ; Istota i ogólna charakterystyka systemów zdalnej Edukacji ; Architektura portalu edukacyjnego ; Projektowanie i implementacja portalu edukacyjnego ; Tworzenie materiałów dydaktycznych – zasady i narzędzia ; problemy użytkowania i zarządzania portalem edukacyjnym ; Przegląd specjalnych technik informatycznych przeznaczonych dlaosób niepełnosprawnych ; Rozwiązania zwiększające udział osób niepełnosprawnych w systemach zdalnej Edukacji ; centra teleinformatyczne jako element „mostu edukacyjnego” w zdalnym nauczaniu

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Analiza jakościowa systemów e-learningowych na przykładzie platformy informatycznej Edumatic oraz systemu Moodle / Jacek Marciniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2007, nr 2, s. 95--113
  Analiza funkcjonalności systemu Edumatic i Moodle (architektura systemu, podstawowe funkcjonalności systemu, wykorzystane rozwiązania technologiczne, udostępnianie treści merytorycznej, kontrola realizacji procesu dydaktycznego, narzędzia komunikacji)
 2. Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych // Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 31--38
 3. E-learning 2.0 : przegląd technologii i praktycznych wdrożeń. Cz. 1 / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog . - 2008, nr 4, s. 11--[15]
 4. E-learning 2.0 : przegląd technologii i praktycznych wdrożeń. Cz. 2 / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog . - 2008, nr 5, s. 38--43
 5. ETwinning : nowoczesny program dla szkół / Agnieszka Prokop // Edukacja i Dialog . – 2009, nr 4, s. 54--55       
  ETwinnning jest częścią programu eLerning funkcjonującym pod patronatem Komisji Europejskiej i MEN. Jest programem edukacyjnym promującym szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, dzięki którym szkoły mogą tworzyć partnerstwo w ramach różnych dziedzin
 6. Ewaluacja i testowanie poprawności technicznej e-kursów / Wojciech Kubera // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 4, s. 114--120           
  Omówiono: Cele ewaluacji ; Rodzaje ewaluacji procesów szkoleniowych tj.: ewaluacja procesu nauczania, nabytych umiejętności, wpływu szkoleń na jakość pracy ; Cel i zakres testowania elektronicznych kursów
 7. Homo Sapiens, Homo Faber, Homo Ludens czyli gry i zabawy w elekronicznych kursach / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 97--103
  Zawiera : Jak umieszczać gry i zabawy w e-kursach ; Przykład zabawy opracowanej w środowisku TeleEdu (logogryf – odmiana krzyżówki – „Leonardo da Vinci i jego machiny”
 8. Losowanie obiektów – jedna z technik scenariuszowych w TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s.56--67        
  Zawiera: Sytuacje pedagogiczne (prezentacja statyczna, ruchoma, sytuacja aktywna, interaktywna, quizowa, ocena wiedzy bazowej, test mobilizujący, samoocena, egzamin) ; Losowanie obiektów (tematów, testów) ; Losowanie użytkownika ; Losowanie systemowe
 9. Nowy zawód – dydaktyk medialny / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 9--17  
  Zawiera: Kto to jest dydaktyk medialny ; Na czym polega praca dydaktyka medialnego ; Opanowanie narzędzia do tworzenia e-szkoleń ; zapoznanie z merytoryczną stroną e-szkolenia ; Zapoznanie eksperta z możliwościami narzędzi do tworzenia e-szkoleń ; Model e-szkolenia
 10. Od ery industrialnej do ery informacji : przegląd terminologii / Mirosław Wobalis // Edukacja i Dialog . - 2007, nr 9, s. 16--17
 11. Rola metadanych w procesie zarządzania treściami e-learningowymi / Bożena Przyborowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 4, s. 92--113
 12. Scenariusz e-kursu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 39--55  
  Omówienie scenariuszy statycznych i dynamicznych ; Przedstawienie elementów scenariusza dynamicznego (struktura e-kursu, sposoby nawigacji, ograniczenie dostępności jednostek e-kursu, reguły z akcjami przypisane jednostkom e-kursu, strategia tekstów)
 13. Specjalne kursy e-learningowe stymulujące pracę grupową kursantów / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 113--121
 14. Technologia współpracy eksperta dziedzinowego z dydaktykiem medialnym / Małgorzata Rubin, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 18--30     
  Omówiono proces tworzenia e-kursu
 15. TeleEdu – krok w kierunku sztucznej inteligencji (kapsuła edukacyjna : repozytorium i e-kurs ekspercki) / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 122--133
 16. W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 76--84
  Moodle – wielofunkcyjna, bezpłatna platforma e-learningowa o szerokich, ambitnych i postępowych założeniach pedagogicznych. Omówiono strukturę lekcji w Moodle
 17. Wirtualny nauczyciel poszukiwany, czyli dlaczego warto korzystać z teleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 85--96   
  Zawiera: Jak oceniać e-kurs ; O rzetelnej ocenie kursanta i różne stopnie rzetelności oceny (przykłady) ; Ćwiczenia, gry i quzi ; Śledzenie działań kursanta ; Przykład wirtualnego nauczyciela
  Wirtualny nauczyciel – oznacza zarówno całą koncepcję nauczania jak i system sterowania poczynaniami uczestnika e-kursu. Jest to elektroniczny nadzór nad przebiegiem całego procesu dydaktycznego
 18. Zasady wykorzystania nagrań lektorskich w elektronicznych kursach / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 104--112   
  Zawiera: Nagrania audio a specyfika procesów poznawczych ; Co czytać w kursie (koncepcje i ograniczenia) ; Cechy przekazu słownego (liczba słów, rodzaj głosów, tempo czytania) ; Ergonomia odtwarzania nagrań audio
 19. Zmiany widoczności obiektów – podstawowa technika scenariuszowa w TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . – 2008, nr 3, s. 68--75   
  Omówiono: 1. Widoczność obiektów : sytuację aktywną i interaktywną ; 2. Widoczność obiektów w e-kursach TeleEdu ; 3. Szablon – ukryte lekcje