EUROSIEROCTWO

Eurosieroctwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 opracowane na podstawie zbiorów PBW Filii w Zawierciu

 

 1. „Kukułcze dzieci” : problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2009, nr 9, s. 15--20
 2. Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2008, nr 5, s. 39--41
 3. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Z. Węgierski // Wychowanie Na Co Dzień . – 2008, nr 6, s. 
 4. Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie / Stanisław Kozak . – Warszawa : Difin, 2009 . – S. 288-298 : Emigracja zarobkowa : sytuacja psychologiczna, rodzinna i społeczna emigrantów oraz zjawisko eurosieroctwa w Polsce  sygn. 37706
 5. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // Wychowanie Na Co Dzień . – 2009, nr 6, s. 3--8
 6. Wokół pojęcia „eurosieroctwo” / Ewa Zawisza // Opieka Wychowanie Terapia . – 2008, nr ¾, s. [40]--42
 7. Wokół pojęcia „eurosieroctwo” / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka Wychowanie Terapia . – 2008, nr ¾, s. [40]--42
 8. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2009, nr 9, s. 3--15
 9. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2008, nr 5, s. 21--26
 10. Zjawisko eurosieroctwa w województwie opolskim : raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w IV kwartale 2008 r.    www.rops-opole.pl/pobierz/eurosieroctwo

 

Zajęcia metodyczne poświęcone eurosieroctwu

 1. Od Obieżysasa do EUrosieroty : lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie / Dorota Makula // Język Polski w Gimnazjum . – 2009/2010, nr 1, s. 25--42 
  Temat zajęć: A tato wyjechał i wróci dopiero na święta…
 2. Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie „Marcina Kozery” w czasach eurosierot / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole IV-VI . – 2009/2010, nr 1, s. 91--108