HEWELIUSZ JAN (1611-1687)

Jan Heweliusz (1611-1687):

zestawienie bibliograficzne w wyborze

opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu

oprac. Jolanta Kasperek

 

Wydawnictwa zwarte

 1. ANDRZEJ Stech : malarz gdański / Teresa Grzybkowska . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979 (sygn.14099)
 2. ASTRONOMIA ogólna / Eugeniusz Rybka . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978 (sygn. 20600)
 3. ASTRONOMIA z perspektywy czasu / Włodzimierz Zonn . - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974 (6738)
 4. CZTERY wieki rozwoju myśli kopernikańskiej / Eugeniusz Rybka . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. -  S.253-261 : Nauka Kopernika w Polsce w XVII w. (sygn.5977)
 5. DAWNA Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka . - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987 . - S.351 [Jan Heweliusz] (sygn.23536)
 6. DZIEJE kultury polskiej do 1918 roku / Maria Bogucka . - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - S.186-187 :[Jan Heweliusz] (sygn.27564)
 7. DZIEJE myśli kopernikowskiej / Tadeusz Przypkowski . - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973.-S.162-164 : Zwycięstwo myśli kopernikowskiej (sygn.5976)
 8. ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce / red. Aleksander Birkenmajer [i in.] . - Wrocław [i in. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. - S. 870 : Hevelius (sygn. 5611/cz)
 9. HISTORIA nauki polskiej / pod red. Bogdana Suchodolskiego . - Wrocław :  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970 . - T. 2 . - S.116-117 (sygn.5197)
 10. JAN Heweliusz uczony-artysta / Karolina Targosz  . - Warszawa : Zakład Narodowy  im. Ossolińskich,  1986 (sygn. 22915)
 11. KOPERNIK : człowiek i myśl / Eugeniusz Rybka, Przemysław Rybka . - Warszawa : Wiedza Powszechna. 1972 (sygn.5974)
 12. KOPERNIK, astronomia, astronautyka : przewodnik encyklopedyczny / red. Włodzimierz Zonn . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973 . - S. 124 : Heweliusz Jan
 13. KSIĄŻKA drukowana XV - XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska . - Wyd. 3 popr. . - Wrocław ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. -S..122-123 (sygn. 15963)
 14. MIKOŁAJ Kopernik i jego nauka / Eugeniusz Rybka, Przemysław Rybka . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe „Wiedza Powszechna”, 1953 . - S.189 [Jan Heweliusz]  (sygn.1362)
 15. NOWA encyklopedia powszechna PWN / red. naczelny Barbara Petrozolin-Skowrońska . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 . - T. 2 . - S. 748 : Heweliusz
 16. O Mikołaju Koperniku / Tadeusz Przypkowski . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, [1951?] (sygn.1384)
 17. SŁOWNIK pionierów techniki / pod red. Bolesława Orłowskiego . - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1984. - S.78-79 (sygn.22900)
 18. SŁOWNIK pracowników książki polskiej . - Warszawa  :  Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. -  S.328 (sygn.17587)

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. HEWELIUSZ : chluba Gdańska / Jarosław Włodarczyk  // „Gazeta Wyborcza” . - 2011, nr 24. 7147, s.15
 2. JAN Heweliusz : badacz i konstruktor / Henryk Drozdowski // Fizyka w Szkole” . - 1998, nr 2, s.114--118
 3. ZABYTKI mechaniki Gdańska i okolic / Alfred Zmitrowicz  // „Fizyka w Szkole” . - 2010, nr 1, s.19--32