"Jak rozmawiać o wojnie w kontekście świadczenia pomocy i wsparcia?"

Spotkanie dla kadr i służb systemu pomocy dziecku i rodzinie: pracowników socjalnych, asystentów rodzin i in.

Zapraszamy do udziału!

"Wczesne objawy zaburzeń depresyjnych u nastolatków" – spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli

Zapraszamy do udziału!

"Bezpieczeństwo i wsparcie emocjonalne dzieci w sytuacji kryzysu - jak rozmawiać w domu/placówce o wojnie?"

Spotkanie dla rodziców i opiekunów zastępczych oraz wychowawców pieczy zastępczej.

Zapraszamy do udziału!

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kontekście wojny na Ukrainie – cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych online

Zapraszamy do udziału!