KOLBE MAKSYMILIAN MARIA (1894-1941)

MAKSYMILIAN MARIA KOLBE (1894-1941):

polski franciszkanin konwentualny.

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów PBW Katowice Filia Zawiercie oraz zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Oprac. Aneta Wspaniała-Gajewska

 

Maksymilian Maria Kolbe, właśc. Rajmund Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14 sierpnia 1941 w KL Auschwitz) – polski franciszkanin konwentualny, święty Kościoła katolickiego.

W 1907 r. , razem ze starszym bratem podjął naukę w małym seminarium franciszkanów we Lwowie, gdzie też obaj, w 1910 r. wstąpili do zakonu. Wraz z suknią zakonną otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu. Tam uzyskał doktorat z filozofii na uniwersytecie "Gregorianum" w 1915 r., a z teologii w 1919 r. na wydziale ojców franciszkanów. W Rzymie też przyjął święcenia kapłańskie (28.04.1918). W 1919 r. wrócił do Polski i podjął wykłady w seminarium ojców franciszkanów w Krakowie.

W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor-wydawnictwo Niepokalanów, który wkrótce stał się znaczącym katolickim ośrodkiem prasowym i wydał kilka wielonakładowych miesięczników a od 1935 r. także tani dziennik katolicki - "Mały Dziennik

W 17.02.1941 r. został aresztowany razem z 4 bliskimi współpracownikami. Przesłuchiwano go na Pawiaku, a w maju przewieziono do Oświęcimia, gdzie stał się numerem 16670
i w powszechnie znanych okolicznościach ofiarował się dobrowolnie na śmierć głodową
za współwięźnia, ojca rodziny. Zmarł dobity zastrzykiem trucizny 18.08.1941 r.

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. "WYDANIE świętego Maksymiliana w ręce oprawców" według Krzysztofa Kąkolewskiego / Tadeusz Marcinkowski. - Goleniów : "Bios", 2001.
 2. 47 lat życia / Władysław Kluz. - Wyd. 4. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2001.
 3. 47 lat życia / Władysław Kluz. - Wyd. 5. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2006.
 4. 70 lat Niepokalanowa / Mariusz Paczóski. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1999.
 5. A bliźniego swego... : materiały z sympozjum "Św. Maksymilian Maria Kolbe - Żydzi - masoni" / red. Stanisław C[elestyn] Napiórkowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1997.
 6. ABSURD Oświęcimia i misterium Krzyża / Carlo Maria Martini [oraz] Franco Gallivanone, Marco Bove. - Kraków : Wydaw. WAM, 2001.
 7. ALTRUIZM  a wychowanie / Mieczysław Sobocki. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.  S. 132-136: O Maksymilian Kolbe (sygn. 33071)*
 8. BŁOGOSŁAWIONY Maksymilian Maria Kolbe : dokumenty, artykuły, opracowania : praca zbiorowa / pod kier. Joachima Romana Bara. - Niepokalanów : nakł. OO. [Ojców] Franciszkanów, 1974.
 9. BŁOGOSŁAWIONY Maksymilian Maria Kolbe. - Wyd. pamiątkowe. - Rzym : Milicja Niepokalanej. Oddział Polski, 1971.
 10. CZŁOWIEK XX [dwudziestego] wieku święty Maksymilian Maria Kolbe / Władysław Kluz. - Niepokalanów : OO. Franciszkanie, 1982.
 11. CZŁOWIEK XX wieku : święty Maksymilian Maria Kolbe / Władysław Kluz . T. 1. - Wyd. 2 niezm. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1992.
 12. CZŁOWIEK XX wieku : święty Maksymilian Maria Kolbe / Władysław Kluz . T. 2. - Wyd. 2 niezm. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1992.
 13. CZŁOWIEK XXI wieku : święty Maksymilian Kolbe / Mieczysław Maliński. - Wrocław : "Tum", 1994.
 14. DUCH Święty a Maryja w ujęciu Sergiusza Bułgakowa i św. Maksymiliana Kolbego / Adam Skwarczyński. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1995
 15. DZIEDZICTWO jak kompas : święty Maksymilian Maria Kolbe w kazaniach franciszkańskich spadkobierców / zebr. i oprac. Ignacy Kosmana. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2009.
 16. EUCHARYSTIA w życiu św. Maksymiliana / Jerzy Domański. - Wyd. 3. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2005.
 17. GDY spotkają się święci Teresa z Lisieux i Maksymilian Kolbe / Jean-Francois de Louvencourt. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2002
 18. JUBILEUSZ 25-lecia Parafii i Sanktuarium pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach / [praca pod red. Waldemara Kulbata. - Pabianice : Pabianickie Zakłady Graficzne, 2006.
 19. KONFERENCJE Świętego Maksymiliana Marii Kolbego / [oprac. i red. Jan Antoni Książek, Władysław Kornel Kaczmarek pod kier. Joachima Romana Bara]. - Wyd. 2. - Niepokalanów : Wydaw. OO. [Ojców] Franciszkanów, 1990.
 20. KWIATY i krew / Arnold Marian Wagabunda-Wędrowski ; [il. Wawrzyniec Samp]. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1992.
 21. MAKSYMILIAN : święty, lider, wydawca / red. Marian Gołąb, Jan M. Szewek. - Kraków , 2008.
 22. MAKSYMILIAN Kolbe : środowisko życia i działalności : praca zbiorowa / pod red. Joachima Romana Bara. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1971.
 23. MAKSYMILIAN Maria Kolbe / Kinga Strzelecka. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1982.
 24. MARYI dzisiaj ze św. Maksymilianem / red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Piotr Pawlik. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1993.
 25. MISYJNĄ drogą św. Maksymiliana : wspomnienia cieśli z Niepokalanowa / Sergiusz M. Pęsiek. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1998.
 26. MODLIĆ się 15 dni z ojcem Maksymilianem / Jean-Franois! Louvencourt . - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2003
 27. MODLITWA źródłem mądrości i siły / red. Zdzisław J. Kijas. - Kraków : Instytut Studiów Franciszkańskich, 2004.
 28. NA cześć Trójcy : kanonizacja ojca Maksymiliana : Rzym - Niepokalanów / [oprac. Ryszard M. Żuber ; współpr. red. Maciej Igielski]. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2003.
 29. NAJWIEKSZA jest miłość : O. Maksymilian Kolbe 8 stycznia 1894 - 14 sierpnia 1941 / Berta Weibel. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1996
 30. Nie gaście ducha ojca Maksymiliana : wybór przemówień i listów / Stefan Wyszyński ; słowo wstępne Józef Glemp ; [wybór tekstów i oprac. red. Maria Okońska, Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka]. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1996.
 31. Niepokalanów : św. Maksymilianowi w setną rocznicę urodzin 1894-1994 / [Marek Natusiewicz & Ryszard Natusiewicz]. - Wrocław : "Urbanistyka", 1993.
 32. Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego : (z rozważaniami) / Jerzy Szyran. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2001
 33. Nowenna do św. Maksymiliana Kolbego. - Wyd. 2. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2003.
 34. Nowenny i modlitwy za wstawiennictwem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. - Wyd. 2. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2000.
 35. O chrześcijańską współczesność / Bohdan Bejze. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1986.
 36. O. [Ojciec] Maksymilian Kolbe, apostoł wiary i miłości / Jerzy Braun. - Rzym : [b.w.], 1971.
 37. O. [Ojciec] Maksymilian Maria Kolbe : objaśnienia do przezroczy. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1982.
 38. Ojciec Kolbe / Maria Kączkowska ; [il. Maria Orłowska-Gabryś]. - Wyd. 4. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1983.
 39. Ojciec Kolbe / Maria Kączkowska ; [il. Maria Orłowska-Gabryś]. - Wyd. 5 dodr. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1992.
 40. Ojciec Kolbe / Maria Kączkowska. - [Wyd. 3]. - Niepokalanów : Wydaw. OO. [Ojców] Franciszkanów, 1982.
 41. Ojciec Kolbe / Maria Kączkowska. - Niepokalanów : Wydaw. OO. [Ojców] Franciszkanów, 1975.
 42. Ojciec Kolbe / Maria Kączkowska. - Wyd. 6. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2009.
 43. Ojciec Maksymilian Kolbe / Jerzy Domański. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1971.
 44. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe / Albert Wojtczak. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1982
 45. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe / Albert Wojtczak. - Wyd. 3. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2008
 46. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe / Albert Wojtczak. T. 1. - [Wyd. 2]. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1989
 47. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe / Albert Wojtczak. T. 2. - Wyd. 2. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1989
 48. Pamiętajcie o miłości... : męczeństwo Maksymiliana Kolbego / Andre Frossard . - Warszawa : "Pax", 1996.
 49. Patron naszych trudnych czasów : wypowiedzi o św. Maksymilianie / Karol Wojtyła - Jan Paweł II. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1991.
 50. Pelikan : opowieść o Maksymilianie Kolbem / Henri Walter. - Poznań : "Pallottinum", 1992.
 51. Pisma / Maksymilian Maria Kolbe ; [przygot. do dr. Paulin Sotowski]. Cz. 1. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, cop. 2007
 52. Pisma / Maksymilian Maria Kolbe ; [przygot. do dr. Paulin Sotowski]. Cz. 2. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, cop. 2008.
 53. Polscy biskupi o św[iętym] Maksymilianie / [red. Sławomir Gajda]. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1995.
 54. Pozyskać cały świat : opowieść biograficzna o dzieciństwie i wczesnej młodości świętego Maksymiliana Marii Kolbego / Julia Szwarc. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2001.
 55. Problemy teorii i praktyki kształcenia nauczycieli przedmiotów technicznych / pod red. Waldemara Furmanka. - Rzeszów : "Fosze", 1995.
 56. Przed Nieznanym Trybunałem / Jan Józef Szczepański. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1995
 57. Przed nieznanym trybunałem / Jan Józef Szczepański. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
 58. Przed nieznanym trybunałem ; Autograf / Jan Józef Szczepański. - [Wyd. 1 w tej edycji]. - Warszawa : "Czytelnik", 1982.
 59. Przewodnik Rycerstwa Niepokalanej / Jerzy Domański. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1995.
 60. Rycerstwo Niepokalanej : istota, teologia, duchowość / Giuseppe Simbula. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1994.
 61. Rycerstwo Niepokalanej Ojca Kolbego / Jean Francois Villepelee . - Wyd. 2 popr. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1997.
 62. Rycerz Maryi : misja i męczeństwo św. Maksymiliana Marii Kolbego / Claude R. Foster. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2007
 63. Rycerz Niepokalanej : Ojciec Maksymilian Kolbe / Zygmunt J. Sochocki . - Wyd. 2 uzup. - [Londyn] : Polska Misja Katolicka, [1961].
 64. Skąpiec Boży / Jan Dobraczyński. - Wyd. 5. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2004.
 65. Szaleniec Niepokalanej : ojciec Maksymilian Kolbe / Maria Winowska. - Londyn : nakł. Katolickiego Ośrodka Wydawniczego "Veritas", 1954
 66. Szaleniec Niepokalanej : ojciec Maksymilian Kolbe / Maria Winowska. - Niepokalanów : [b.w.], 1957
 67. Szaleniec Niepokalanej : święty Maksymilian Maria Kolbe / Maria Winowska ; [przygot. do dr. Jerzy Domański]. - Wyd. 5. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 2009
 68. Szaleniec Niepokalanej : święty Maksymilian Maria Kolbe / Maria Winowska. - Wyd. 2 / przygot. do dr. Jerzy Domański. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1999.
 69. Śladami świętego Maksymiliana po ziemi łódzkiej : przewodnik pielgrzymkowy / Julia Szwarc. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2000.
 70. Św. [Święty] Maksymilian Maria Kolbe - franciszkanin / Zdzisław Kijas. - Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 2003
 71. Św. [Święty] Maksymilian Maria Kolbe / Jerzy Domański. - Wyd. 4. - Jerzy Domański, 1999.
 72. Św. [Święty] Maksymilian Maria Kolbe czciciel i teolog Niepokalanej / Jerzy F. Domański. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1997.
 73. Św. Maksymilian Maria Kolbe / Jerzy Domański. - Wyd. 5. / red. Renata Kupis, Maciej Igielski. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2009.
 74. Św[ięty] Maksymilian wobec Eucharystii / Jerzy Domański. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1987.
 75. Święci wśród nas / Stanisław Leon Machowiak. - Poznań, 1992.
 76. Święty Maksymilian Kolbe : prorok cywilizacji miłości / [tł. z jęz. wł. Stanisław M. Stój]. - Harmęże ; Oświęcim : Wydaw. Niepokalanej, 2009.
 77. Święty Maksymilian Kolbe przyjaciel i doktor modlitwy / Jean-Francois de Louvencourt. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2000.
 78. Święty Maksymilian Kolbe przyjaciel i doktor modlitwy / Jean-Francois de Louvencourt  - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2000.
 79. Święty Maksymilian Maria Kolbe / Leon Dyczewski. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984
 80. Święty naszych czasów : beatyfikacja i kanonizacja Ojca Maksymiliana Kolbego / wybór, układ i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1983.
 81. Święty o. Maksymilian Maria Kolbe : zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną / [red. tomu i wybór tekstów Bożena Bobowska]. - Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2010.
 82. Teologia cierpienia w pismach i konferencjach św. Maksymiliana Marii Kolbego : studium teologicznomoralne / Renata Kupis. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2010.
 83. W obronie godności ludzkiej / red. Marian Gołąb, Jan M. Szewek. - Kraków : Instytut Studiów Franciszkańskich, 2007.
 84. WIELKA księga świętych / Zbigniew Bauer, Adam Leszkiewicz. – Kraków: PINNEX, 2003. – T. 3. – S. 13-15: Maksymilian Kolbe ( sygn. 36744)*
 85. Wielkopolskie drogi o. Maksymiliana Kolbe / Marian Langner ; Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Leszno : Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2007.
 86. Wiersze o Świętym ze Zduńskiej Woli / [wybór i oprac. Feliks Rajczak]. - Zduńska Wola : Ośrodek Pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego, 1982.
 87. Wiersze ze św. Maksymilianem / wybór i oprac. Stanisław Cieślak ; wstęp Stanisław Celestyn Napiórkowski ; [il. Piotr Pawłowski]. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1994.
 88. Wola tworzenia - czy konieczność beznadziejności? / red. Zdzisław J. Kijas. - Kraków : Instytut Studiów Franciszkańskich, 2003.
 89. Wspólnota miejscem tworzenia : praca zbiorowa / pod red. Leona B. Dyczewskiego. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1992.
 90. Wszechpośrednictwo Maryi w nauczaniu św. Maksymiliana Marii Kolbego / Mirosław M. Adaszkiewicz. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, [2007].
 91. Wydanie świętego Maksymiliana w ręce oprawców / Krzysztof Kąkolewski. - Warszawa : "Polonia", 1989.
 92. Zadumy mnicha-włóczęgi / Arnold Marian Wagabunda-Wędrowski. - Warszawa ; Kraków : "Michalineum", 1987.
 93. Zarys myśli maryjnej św[iętego] Maksymiliana Marii Kolbego / Jerzy Domański. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1993.
 94. Ze świętym Maksymilianem Drogą Krzyżową Chrystusa / [rozważania Drogi Krzyżowej Renata Kupis]. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2007.
 95. Znałem Ojca Maksymiliana Kolbego / Juwentyn Lucjan Młodożeniec. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1987.
 96. Znałem Ojca Maksymiliana Kolbego / Juwentyn Lucjan Młodożeniec. - [Wyd. 4]. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1994.
 97. Zrozumieć Świętego Maksymiliana : praca zbiorowa / pod red. Bohdana Bejzego. - Niepokalanów : Wydaw. Ojców Franciszkanów, 1991.
 98. Żywy święty : Maksymilian Maria Kolbe / Ludomir Jan Bernatek. - [B.m.w] : [B.w, 1982].

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. CZŁOWIEK, który zmienił świat : o św. Maksymilianie Kolbe / Zdzisław Kijas // Wychowawca. – 1994, nr 7/8
 2. O świętym, który rozdał siebie innym : o św. Maksymilianie Kolbe / Maria Andreas // Wychowawca . – 1994, nr7/8
 3. BEATYFIKOWANI męczennicy polscy… / Daniel Olszewski // Wychowawca. – 1999, nr 6, s. 30-31

 

* pozycja 7 i 84 wydawnictw zwartych  dostępna w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu