Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu
tel./fax 32 67 235-36
e-mail: zawiercie@pbw.katowice.pl

kierownik filii
mgr Dorota Walus
e-mali: kierownik.filiazawiercie@pbw.katowice.pl