KRASIŃSKI ZYGMUNT

Zygmunt Krasiński:

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu

Oprac. Ewa Kita

 

Bibliografia przedmiotowa

 1. IRYDION / Zygmunt Krasiński ; wstęp i komentarz Ireneusz Ręczkowski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - (Nasza Biblioteka)  (sygn. 25614, 25615, 25616)
 2. NIE-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Stefan Traugutt. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - (Biblioteka Lektur Szkolnych)  (sygn. 35786)
 3. NIE-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Stefan Traugutt. - Wyd. 5. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - (Biblioteka Lektur Szkolnych)  (sygn. 16032, 16033, 16034, 16035, 19229)
 4. NIE-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Stefan Traugutt. - Wyd. 6. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - (Seria Ze Słowikiem)  (sygn. 19232)
 5. O OPERZE Webera „Wolny strzelec” (List do H. Reeve’a z 9.04.1833 r.) / Zygmunt Krasiński // W:  Romantyzm / Maria Straszewska. - Wyd. 2. - Warszawa:  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. - (Biblioteka „Polonistyki”). -   S.: 243-245  (sygn. 4868)
 6. O OPERZE Webera „Wolny strzelec” (List do H. Reeve’a z 9.04.1833 r.) / Zygmunt Krasiński // W:  Romantyzm / Maria Straszewska. - Wyd. 3 zmien. . - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - (Biblioteka „Polonistyki”)  S.: 234-235  (sygn. 11037, 11038, 20363)
 7. WIERSZE, poematy, dramaty / Zygmunt Krasiński  ; wybrał i posłowiem opatrzył Marian Bizan. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)  (sygn. 15554)

 


Bibliografia podmiotowa

 

Artykuły w czasopismach

 1. CZYTAJĄC „Nie-boską komedię” … / Mieczysław Ingot // Polonistyka . - 1987, nr 7, s. 494--[503]
 2. DZIECIŃSTWO trzeciego wieszcza : {Zygmunt Krasiński] / Jolanta Przybylska // Biblioteka - szkolne centrum informacji. - 2011, nr 6, s. 4--9
 3. FRENETYCZNY obraz śmierci w „Agaj-Hanie” Krasińskiego // Ruch Literacki . - 1997, nr 2, s. 173--188
 4. INSTRUMENT niestrojny: eksplikacja wiersza „Bóg mi odmówił…” Z. Krasińskiego / Henryk Stokwiszewski // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 1, s. 56--66
 5.  „IRYDION” - czyli zwalenie się Petersburga / Andrzej Fabianowski //  Ojczyzna Polszczyzna  . - 1997, nr 4, s. 15--23
 6. „IRYDION” Zygmunta Krasińskiego / Maria Knothe // Polonistyka . - 1959, nr 3, s. 10--15
 7. KRASIŃSKI wobec idei rewolucji (Nie-boska komedia” - „Niedokończony poemat”) / Beata Kalęba // Ruch Literacki. - 1998, nr 1, s. [35]--54
 8. MAZOWIECKIM szlakiem Zygmunta Krasińskiego / Anatol Przemysław Pijanowski // Polonistyka . - 1987, nr 7, s. 539--[545]. - Bibliogr.
 9. „MIĘDZY filozofią a teatrem życia” - „Trzy myśli pozostałe po śp. Henryku Ligenzie” Zygmunta Krasińskiego / Agnieszka Ewa Broniak // Ojczyzna Polszczyzna  . - 1997, nr 4, s. 27--30
 10.  „NIE-Boska komedia” Z. Krasińskiego - rzecz o rewolucji i potrzebie etyki chrześcijańskiej / Zbigniew Sudolski // Ojczyzna Polszczyzna  . - 1997, nr 4, s. 3--10
 11. „NIEBOSKA komedia” Zygmunta Krasińskiego w pracy szkolnej / Maria Knothe // Polonistyka . - 1969, nr 5, s. 16--21
 12. ODKRYCIE epistolografii Krasińskiego / Zbigniew Sudolski // Polonistyka . - 1979, nr 5, s. 337--343
 13. „POLSKA” - unikalna elegia Zygmunta Krasińskiego / Zbigniew Sudolski // Polonistyka . - 1984, nr 7, s. 403--408
 14. POSTACIE „”Nie-boskiej komedii” Z. Krasińskiego / Zofia Wójcicka // Polonistyka . - 1979, nr 5, s. 343--351
 15. POWRÓT Krasińskiego / Tomasz Jodełka-Burzecki // Polonistyka. - 1973, nr 6, s. 37--39
 16. PRÓBA interpretacji „Nieboskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego / Paweł Bagiński // Polonistyka . - 1959, nr 3, s. 16--23
 17. PRZYJAŹŃ Słowackiego z Krasińskim w świetle ich korespondencji / Antoni Kowalski // Polonistyka . - 1975, nr 6, s. 5--[10]
 18. ROMANTYCZNA inicjacja hrabiego Henryka (O „Niedokończonym poemacie” Zygmunta Krasińskiego / Ewa Szczeglacka // Ojczyzna Polszczyzna  . - 1997, nr 4, s. 10--15
 19. ROMANTYCZNY wizerunek szatana w „Irydionie” Z. Krasińskiego / Dorota Lendlewicz // Ojczyzna Polszczyzna  . - 1997, nr 4, s. 23--26
 20. SPÓR między Mickiewiczem a Krasińskim o miejsce Żydów wśród Polaków / Jerzy Fiećko // Pamiętnik Literacki . - 2008, z. 2, s. [5]--21
 21. TRADYCJA antyczno-chrześcijańska w „Irydionie” / Marian Śliwiński // Pamiętnik Literacki . - 1996, nr 2, s. 33-52
 22. W INTERNECIE o Zygmuncie Krasińskim / AJK // Biblioteka- szkolne centrum informacji . - 2011, nr 6, s. 36
 23. WOKÓŁ „Legendy” Zygmunta Krasińskiego / Ziemowit Młodziński // Ruch Literacki. - 1996, nr 5, s. 541--551
 24. ZYGMUNT Krasiński / Zdzisław Libera // Polonistyka . - 1959, nr 2, s. 1--19

 

Książki, rozdziały w książkach

 1. „NIE-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1961. - (Biblioteka Analiz Literackich)  (sygn. 26952)
 2. WIELCY romantycy polscy : sylwetki : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska . - Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1980  (sygn. 15594)
 3. ZYGMUNT Krasiński / Anna Milska // W: Pisarze polscy : wybór sylwetek (1543-1970) / Anna Milska . - Wyd. 2 zmien. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1975. -   S.: 140-[147] (sygn. 3654, 3655)
 4. ZYGMUNT Krasiński / Anna Milska // W: Pisarze polscy : wybór sylwetek (1543-1970) / Anna Milska . - Wyd. 8 . - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975. -   S.: 165-171 (sygn. 8984)
 5. ZYGMUNT Krasiński / Alina Witkowska W : Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997 . - (Wielka Historia Literatury Polskiej). -   S. 372-[403]  (sygn.30569)
 6. ZYGMUNT Krasiński / Zdzisław Libera. - Wyd. 2 rozsz. . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - (Małe Portrety Literackie)  (sygn. 23344)
 7. ZYGMUNT Krasiński // W.: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu / oprac. Jadwiga Pietrusiewiczowa [i in.] ; pod red. J.Z. Jakubowskiego . - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974  S.: 431-[445]  (sygn. 6783, 6858, 6968, 6969
 8. ZYGMUNT Krasiński // W.: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu / oprac. Jadwiga Pietrusiewiczowa [i in.] ; pod red. J.Z. Jakubowskiego . - Wyd. 4 . - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. -   S.: 431-[445]  (sygn. 15048)
 9. ZYGMUNT Krasiński : „Nie-Boska komedia” / oprac. Marek Pieczara . - Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991 . - (Przewodnik Po Lekturach; 7)  (sygn. 26617)