KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY (1812-1887)

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu

Oprac. Aneta Wspaniała-Gajewska            

 

Dzieła J.I. Kraszewskiego:

 1. Adama Polanowskiego dworzanin / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1951 (sygn. 20839)
 2. Bajbuza / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 (sygn. 22610)
 3. Banita /Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985 (sygn.21784)
 4. Bracia rywale: obrazy społeczeństwa wiejskiego z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987 (sygn. 22403)
 5. Bruhl / Józef Ignacy Kraszewski. - T.1- 2. - Warszawa: „Czytelnik”, 1952 (sygn. 28071/I; 28072/II)
 6. Czarna Perełka / Józef Ignacy Kraszewski. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1986 (sygn.22417)
 7. Dziecię starego miasta / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986 (sygn.22830)
 8. Dzieje Polski; Dwie królowe / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984 (sygn.21450)
 9. Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie, którego zwano Duninem: opowiadanie historyczne z XII w. / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1951 (sygn. 20831)
 10. Hołota / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986 (sygn. 22743)
 11. Hołota / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1951 (sygn. 20830)
 12. Hrabina Cosel / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 (sygn. 26451)
 13. Inflantka / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 (sygn. 19553)
 14. Interesa familijne / Józef Ignacy Kraszewski. T. 1-2. - Warszawa:”Czytelnik”, 1950 (sygn. 20836/I)
 15. Interesa familijne / Józef Ignacy Kraszewski. T. 3-4. - Warszawa:”Czytelnik”, 1950 (sygn. 20836/II)
 16. Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984 (sygn. 21168)
 17. Jermoła / Józef Ignacy Kraszewski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1948 (sygn. 20838)
 18. Klasztor / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 (sygn. 22977)
 19. Krzyżacy 1410: obrazy z przeszłości / Józef Ignacy Kraszewski. - Katowice: „Śląsk”, 1983 (sygn. 19683, 19684, 20145)
 20. Lalki / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988 (sygn. 25221)
 21. Latarnia czarnoksięska: obrazy naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964. - T. 1-2 (sygn. 25602/I-II)
 22. Lublana / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 (sygn. 22976)
 23. Lubonie : powieść z X wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966 (sygn. 33689)
 24. Mistrz Twardowski / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985 (sygn. 33672)
 25. Ostap Bondarczuk / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków: Karkowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1945 (sygn. 20829)
 26. Ostap Bondarczuk / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985 (sygn. 22325, 22326)
 27. Pod blachą / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1948 (sygn. 20832)
 28. Poeta i świat / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1951 (sygn. 20827)
 29. Powieści ludowe / Józef Ignacy Kraszewski. - T. 1-2. -  Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955 (sygn. 20825/I-II)
 30. Powrót do gniazda / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: „Książka”, 1947 (sygn. 20835)
 31. Powrót do gniazda / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986 (sygn. 22978)
 32. Rzym za Nerona: obrazy historyczne / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, 1987 (sygn. 24690, 24691)
 33. Semko : czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982 (sygn. 18335, 18336)
 34. Skrypt Fleminga / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1950 (sygn. 20828)
 35. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983 (sygn. 21325, 21326, 21327)
 36. Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981 (sygn. 17354, 17355, 17356)
 37. Szalona / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986 (sygn. 22750)
 38. Wielki nieznajomy / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków: Wydawnicwo Literackie, 1988 (sygn. 25300)
 39. Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżak: dziennik przejażdżki w roku 1843: od 22 czerwca do 11 września / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985 (sygn. 22128)
 40. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985 (sygn. 21893, 31520)
 41. Za  Sasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: „Czytelnik”, 1950 (sygn. 20833)
 42. Zygmuntowskie czasy / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975 (sygn. 8536)

 

Ksiązki poświęcone twórczości J.I. Kraszewskiego

 1. Józef Ignacy Kraszewski / Wincenty Denek. - Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1973 (sygn. 6418)
 2. Józef Ignacy Kraszewski/ zebrał i wstępem opatrzył Wincenty Danek .- Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1965 (sygn. 3957)
 3. Kraszewski o powieściopisarzach i powieści : zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych / oprac. Stanisław Burkot. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962 (sygn. 18838)
 4. Tytan pracy: opowieść o J.I. Kraszewskim / Halina Maria Dobrowolska. - Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957 (sygn. 3648)
 5. Józef Ignacy Kraszewski / Antoni Trepiński. - Warszawa: Państwowe  Wydawnictwo Naukowe, 1975 (sygn. 8995, 18884)

 

Rozdziały z książek dotyczące twórczości J.I. Kraszewskiego

 1. Prądy i konwencje w prozie / Ewa Jaskółowa, Anna Opacka. - Kraków: „Od Nowa”, 1995. - S. 51-58: Proza Kraszewskiego na przykładzie „Ulany” (sygn. 29839)

 

Artykuły z czasopism

 1. „Fałszywi przyjaciele tłumacza” w kontekście rosyjskich przekładów powieści J.I. Kraszewskiego Hrabina Cosel / Rustem Yunusov // „Ruch Literacki” - 2004, nr 6, s. 635--640
 2. Ahaswerdus polski według „Nocy bezcennych” Józefa Ignacego Kraszewskiego / Bogdan Mazan // „Pamiętnik  Literacki”. - 2000, nr 2, s. 45--73
 3. Archaizmy językowe w utworach Józefa Ignacego Kraszewskiego z lat 1838-1859 / Alicja Pihan // „Poradnik Językowe”. - 1992, nr 1, s. 1--14
 4. Białogłowy, wiedźmy i rusałki czyli kreacje kobiet w „Starej Baśni” Kraszewskiego : powieść i film : analiza porównawcza / Agnieszka ogonowa // „Ruch Literacki”. - 2007, z. 2, s. [161]--174
 5. Dziekoński i Kraszewski : literatura, polityka, obyczaje / Maciej Szargot // „Ruch Literacki”. - 2007, z. 2, s. 147--159
 6. J.I. Kraszewski na Ziemi Lubuskiej / Stanisław Kania // „Polonistyka”. - 1963, nr 4, s. 60
 7.  Jeszcze o muzie „Starej baśni” / Jadwiga Kalinowska // „Pamiętnik Literacki”. - 2000, nr 2, s. 175--179
 8. Józef Ignacy Kraszewski - drzeworyt Al. Regulskiego, rys. F. Terazzo „Tygodnik Ilustrowany 1974, t. XIII, s. 229 ; Karykatura J. I. Kraszewskiego ; Malarstwo I. J. Kraszewskiego ; Dworek w Dołhem- rys. J.I. Kraszewskiego // „Polonistyka”. - 1989, nr 9, II, III, IV strona okładki, s. 645
 9. Józef Ignacy Kraszewski - Listy do Władysława Chodźkiewicza / Tadeusz Bujnicki // „Ruch Literacki”. - 2000, nr 1, s. 119--121
 10. Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887 / Jan Detko // „Polonistyka”. - 1977, nr 6, s. 404--409
 11. Józef Ignacy Kraszewski- malarz i kolekcjoner: wystawa w stulecie śmierci / Barbara Riss // „Polonistyka”. - 1988, nr 7, s. 571--573
 12. Józef Ignacy Kraszewski w szkole średniej pod zaborami i w szkole współczesnej / Bronisława Kulka // „Polonistyka”. - 1989, nr 9, s. 653--664
 13. Kilka uwag z powodu „Pamiętników” Kraszewskiego / Mieczysław Smogorzewski// „Poradnik Językowy”. - 1973, nr 3, s. 150--152
 14. Kraszewski jako kompozytor i organizator życia muzycznego w Polsce / Stefan Świerzewski // „Śpiew w Szkole”. - 1958, nr 5, s. 257--261
 15. Kraszewski w obronie języka polskiego / Stefan Świerzewski // „Poradnik Językowy”. - 1954, z. 2, s. 24--31
 16. Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Kraszewskiego (1812-1881) / Kazimiera Zdzisława Szymańska // „Pamiętnik Literacki”./ - 2009, z. 4, s. 141--166
 17. Litewskie „starożytności” według Kraszewskiego / Małgorzata Litwinowicz // „Pamiętnik Literacki”. - 2003, nr 2, s. 7--27
 18. Miejsce Józefa Ignacego Kraszewskiego w literaturze pięknej: zarys problematyki / Eligiusz Szymanis // „Polonistyka”. - 1987, nr 9, s. 650--658
 19. Nad słownictwem powieści J.I. Kraszewskiego „Starosta Warszawski” / Danuta Butler// „Poradnik Językowy”. - 1988, nr 1, s. 58--65; nr 2, s.90--96
 20. O zasobie i funkcji zapożyczeń włoskich w „Bruhlu” Józefa Ignacego Kraszewskiego/ Maria Borejszo // „Poradnik Językowy”. - 1986, nr 2, s. 98--109
 21.  Stanisław August Poniatowski- dekada władzy?: obraz ostatniego króla Polski w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego/ Magdalena Rudkowska // „Ruch Literacki”. - 2001, nr 4, s. 451--463
 22. W 70 [siedemdziesiątą[ rocznicę śmierci J.I. Kraszewskiego / Wincenty Danek // „Polonistyka”. - 1957, nr 4, s. 10--16
 23. Wchodzimy do muzeum: przygotowanie do obejrzenia kolekcji i grafiki i rysunku Józefa Ignacego Kraszewskiego  / Ewa Kowańczyk, Anna Gancarczyk, Bożena Chowania, Barbara Woźniak // „Biblioteka -Centrum Informacji”. - 2010, nr 3, s. 21--22
 24. Kraszewski dawniej i dzisiaj / Ewa Warzenica-Zalewska // „Polonistyka”. - 1989, nr 9, s. 643--652
 25. Józef Ignacy Kraszewski : 150 rocznicę urodzin / Ewa Warzenica // „Polonistyka”. - 1962, nr 3, s. 3--9

 

Propozycje metodyczne, scenariusze zajęć

 1.  „Saskie ostatki”J.I. Kraszewskiego w klasach I ZSZ: propozycja metodyczna / H. Tumolska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 3, s. 309--317
 2. Życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887): zajęcia fakultatywne dla IV klasy szkoły średniej w bibliotece pedagogicznej / Katarzyna Ratyńska-Olechnowska // „Poradnik Bibliotekarza”. - 1993, nr 1/2 s. 58--59