Materiały dotyczące historii zawierciańskiego harcerstwa w latach 1911-1939 r.

 

Innym przykładem cennych regionaliów jest maszynopis z autografem autora Wacława Piechowskiego, opisujący historię zawierciańskiego harcerstwa w latach 1911-1939 r. Materiały, uznane przez wiele lat za zaginione, zostały przekazane do biblioteki i stały się przyczynkiem do opracowania monografii w stulecie istnienia zawierciańskiego harcerstwa.