Materiały dotyczące Liceum Pedagogicznego w Zawierciu.

 

Liceum Pedagogiczne w Zawierciu istniało w latach 1945-1971 - obecnie jest to siedziba Zespołu Szkół im. Gen. J. Bema. W 2004 r. Komitet Organizacyjny przygotowując się do organizacji V Zjazdu Absolwentów szkoły zgromadził wiele materiałów źródłowych.    Wśród nich znalazły się ankiety, listy, widokówki, wspomnienia absolwentów obrazujące ich losy i osiągnięcia od czasu ukończenia szkoły. Ten niezwykły zbiór spisanych refleksji, przeżyć z lat szkolnych i internackich to niezwykła historia zawierciańskich pedagogów. Materiały te stały się podstawą opracowania monografii o historii tej szkoły. Zgromadzone dokumenty źródłowe zostały przekazane do Biblioteki Pedagogicznej, jako instytucji gromadzącej informacje o historii zawierciańskiej oświaty.