MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO NAUKI

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów PBW Katowice filia w Zawierciu

Oprac. Aneta Wspaniała-Gajewska

 

Motywacja ma szczególne znaczenie w nauczaniu. Kiedy uczeń chętnie i z zainteresowaniem przyswaja wiedzę lepiej poznaje otaczający świat, co pozytywnie wpływa na jego rozwój poznawczy, moralny i społeczny.

Poniższe zestawianie bibliograficzne zawiera wydawnictwa zwarte (książki) i artykuły z czasopism, grupując opisy alfabetycznie według tytułów publikacji.

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. JAK nauczyć dzieci odpowiedzialności / Dale S. Ridley, Bill Walther. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 (sygn. 36297)
 2. KLUCZ do efektywności nauczania / Hanna Hamer. – Warszawa: Wydawnictwo VEDA, 1994 (sygn. 28999,29833, 29512, 30014)
 3. MOTYWACJA do nauki / Martin Covington. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 (sygn. 34699)
 4. MOTYWOWANIE uczniów do nauki / Jere Brophy. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002 (sygn. 35136)
 5. MOTYWOWANIE uczniów w praktyce / Grażyna Ulman. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005 (sygn. 35488)
 6. STAWANIE się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Scott G. Paris, Linda R. Ayres. – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997 (sygn. 31005)
 7. UCZEŃ trudny : jak skłonić do nauki / Barbara L. McCombs, James E. Pope – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997 (sygn. 31171)

 

Wydawnictwa ciągłe (artykuły z  czasopism):

 1. CAŁA prawda o roli pieniędzy w motywowaniu / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 12, s. 24--28
 2. CHWALIĆ, ale za co ? : motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski // Problemy opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14--18
 3. JAK  motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszał // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7--19
 4. JAK ocalić Rolanda? : stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć / Krzysztof Gierszał // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 44--59
 5. MOTYWACJA / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25--26
 6. MOTYWACJA do nauki / Dorota Kondrat // Remedium. – 2006, nr 12, s. 9--11
 7. MOTYWACJA do nauki z perspektywy neurobiologicznej / Marta Komorowska // Remedium. – 2008, nr 9, s. 8--9
 8. MOTYWACJA i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo
  w zakresie uczenia się języka angielskiego : doniesienia z badań /  Jowita Żuk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19--38
 9. MOTYWACJA samoistna w uczeniu się : trafność opinii nauczycieli / Waldemar Kozłowski // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2, s. 19--26
 10. MOTYWACJA w samokształceniu uczniów /  Gabriela Kryk // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10--14
 11. MOTYWACJA w szkole / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58--59
 12. MOTYWOWANIE uczniów / Anna Lidia Brzywca // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22--24
 13. MOTYWOWANIE uczniów do działań twórczych : między romantyzmem
  a behawioryzmem / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 13--26
 14. O MOTYWOWANIU punktami / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 99--106
 15. O SZTUCE motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46--47
 16. POMOC uczniom z syndromem PSM [Poniżej Swoich Możliwości] / Jakub Kołodziejczyk // Remedium. - 2009, nr 7/8, d. 14--15
 17. PUNKTOWY system motywacyjny / Kamil Wais // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 56--59
 18. SZKOLNA motywacja wewnętrzna / Waldemar Kozłowski // Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2006, nr 1, s. 25--40
 19. SZTUKA motywowania / Halina Mejza // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 21
 20. ZASTOSOWANIE metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 130--135