Niepublikowane materiały Stanisława Rajczyka

 

W 2003 r. była mieszkanka Zawiercia – przeglądając informator o bibliotece a zwłaszcza informacje o tym, że placówka gromadzi materiały związane z miastem i regionem nawiązała kontakt z Kierownictwem przekazując w depozyt kopie 5 ksiąg budżetowych Zarządu Miejskiego w Zawierciu z lat 1939-1949.  Ponadto zebrała i opracowała zbeletryzowane opowieści, wspomnienia, luźne zapiski swojego ojca, pracownika Urzędu Miasta w okresie międzywojennym. W 2010 r. niepublikowane materiały Stanisława Rajczyka naocznego świadka wielu ciekawych wydarzeń w Zawierciu, trafiły do zbiorów regionalnych. Przekazane materiały zgodnie z życzeniem ofiarodawczyni udostępniane są czytelnikom prezencyjnie. Wnoszą one nowe i ciekawe informacje o przedwojennej historii miasta.