Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców

W imieniu organizatorów - Koła Naukowego Indologów Uniwersytetu Śląskiego - zapraszamy do udziału w bezpłatnej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Kół Naukowych Bibliotekoznawców pt. Specjalna, specjalny, specjalne – biblioteka, użytkownik, usługi, która planowana jest na 5 grudnia 2019 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W centrum rozważań znajdą się następujące zagadnienia:

- organizacja i działalność bibliotek (oddziałów) specjalnych,

-obsługa specjalnych grup użytkowników,

- specjalne usługi biblioteczne i informacyjne.

W związku z przebudową strony Koła pragnę poinformować, że termin zgłoszenia na konferencję mija 19 listopada, a propozycje wystąpień oraz zgłoszenia udziału bez referatu wysyłać można na adres: kni.ibin.us@gmail.com.

PLAKAT KONFERENCJI

m.bg.