Pisali o nas

Artykuły w prasie o Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu
(w układzie chronologicznym)

 1. W bibliotece specjalistycznej : pedagodzy najczęstszymi gośćmi // Dziennik Zachodni .- 1975, 24 marca
 2. Książki na podłodze / awa // Wiadomości Zagłębia .- 1984, grudzień, s. 5
 3. Rola Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / Beata Kozłowska // Trybuna Ziemi Zawierciańskiej.- 1998, nr 3 , s. 14
 4. Biblioteka Pedagogiczna informuje // Trybuna Ziemi Zawierciańskiej .- 1998, nr 5, s. 11
 5. W pogoni za książką : filia biblioteki pedagogicznej kończy działalność? / Edyta Gola // Gazeta Zawierciańska Jura.- 1999, nr 4, s. 2
 6. Bywają „białe kruki” : Biblioteka Pedagogiczna // Gazeta Zawierciańska Jura .- 1999, nr 7, s. 3
 7. Poszukiwana Biblioteka Pedagogiczna // Trybuna Ziemi Zawierciańskiej .- 1999, nr 13, s. 2
 8. Biblioteka w nowej siedzibie / mag // Gazeta Zawierciańska Jura .- 1999, nr 33, s. 4
 9. Biblioteka już działa / Bożena Walasek // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2000, nr 8, s. 4
 10. Rzeźby i hafty / iwo // Dziennik Zachodni : tygodniowy dodatek powiatowy.- 2001, nr 24, s. 6
 11. Podać dłoń sztuce / Lesław Romanek // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2001, nr 25, s. 3
 12. Spotkanie z bibliotekarkami // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2001, nr 46, s. 4
 13. 50 [Pięćdziesiąt] lat Biblioteki Pedagogicznej / B. Freihofer // Wiadomości Zagłębia .- 2001, nr 51/52 (18-30 grudnia)
 14. W dobrej reformie : jubileusz biblioteki / wilk // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2001, nr 51/52 , s. 12
 15. 50 [Pięćdziesiąt] lat Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / MSz // Trybuna Ziemi Zawierciańskiej .- 2002, nr 1, s. 8
 16. Funkcjonowanie placówek kulturalnych na terenie miasta / E. L. // Trybuna Ziemi Zawierciańskiej .- 2002, nr 12/13, s. 4
 17. Promocja książki / ann // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2002, nr 48 , s. 4
 18. Społeczny ruch kulturalny na terenie ziemi zawierciańskiej // Trybuna Ziemi Zawierciańskiej .- 2002, nr 4, s. 5
 19. Działalność Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / Ewa Kita // Kromołów Wczoraj i Teraz .- 2002, nr 4, s. 11
 20. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli : Łatwiej będzie uczyć edukacji regionalnej / MAT // Dziennik Zachodni .- 2003, nr 233
 21. Nagrodzone bibliotekarki / MAT // Dziennik Zachodni : tygodniowy dodatek powiatowy .- 2003, nr 45 , s. 2
 22. Za prace edukacyjne i wychowawcze : nasze bibliotekarki dostały nagrody / Iwona Kuśnik // Dziennik Zachodni : dodatek Sosnowiec .- 2003, 5 listopada , s. 17
 23. Zaproszenie na wieczór poezji księdza Jana Twardowskiego // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2003, nr 45, s. 6
 24. Poezja przy świecach : młodzi ludzie czekają na wrażliwą publiczność / Artur Matyszczyk // Dziennik Zachodni : tygodniowy dodatek powiatowy .- 2003, nr 47, s. 4
 25. Biblioteczne wystawy : czytelnicy nie przechodzą obojętni / MAT // Dziennik Zachodni : tygodniowy dodatek powiatowy .- 2003, nr 47, s. 5
 26. Biblioteka Pedagogiczna wczoraj i dziś / Jolanta Kasperek // Kromołów Wczoraj i Teraz .- 2003, nr 1, s. 16
 27. Zbiory regionalne Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu / Dorota Walus // Kromołów Wczoraj i Teraz .- 2003, nr 2, s. 24
 28. Zawsze kolorowo / Joanna Kabała-Dubiańska // Gazeta Zawierciańska Jura.- 2004, nr 17, s. 8
 29. Książki na topie / z Jolantą Kasperek kierownikiem Biblioteki Pedagogicznej filii w Zawierciu rozmawia Joanna Kabała-Dubiańska .- (Tylko 3 pytania) // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2004, nr 18, s. 2
 30. Pedagogiczna lecz nie tylko dla nauczycieli / Lesław Romanek .- (O książce i czytelnictwie : raport) // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2004, nr 18, s. 6
 31. II [Drugie] Targi Szkół Ponadgimnazjalnych / K.P. // Korzenie .- 2004, nr 3 , s. 7
 32. Prace dzieci zdobią bibliotekę : na takiej wystawie każdy zyskuje / MAT // Dziennik Zachodni .- 2004, nr 89 (15 kwietnia)
 33. Na zakup nowości / Bożena Walasek // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2005, nr 2, s. 4
 34. Z przeznaczeniem na książki : dar absolwentów „Pedagogika” / IWO // Dziennik Zachodni .- 2005, nr 9, s. 3
 35. Dni biblioteki / IWO // Dziennik Zachodni : tygodniowy dodatek powiatowy.- 2005, nr 18, s. 8
 36. Dni otwarte / bw // Gazeta Zawierciańska Jura.- 2005, nr 19, s. 4
 37. Internet w Bibliotece / AD // Dziennik Zachodni : dodatek Zagłębie .- 2006, nr 61 (13 marca)
 38. Bezpłatny Internet / ann // Gazeta Zawierciańska Jura .- 2006, nr 11 , s. 2
 39. Nowe komputery : powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej / BW // Dziennik Zachodni : tygodnik powiatowy .- 2006, nr 11, s. 5
 40. Internetowe centrum w bibliotece / JO // Kurier Jurajski .- 2006, nr 12, s. 111
 41. Podziękowanie Zarządowi CMC S.A // Gazeta Zawierciańska Jura.- 2006, nr 38, s. 9

Inne publikacje
 1. Trochę kultury…. : Zawiercie 1998-2000 / Kazimierz Ciechanowicz. Zawiercie : Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”, 2000 .- S. 16 : Biblioteka Pedagogiczna
 2. Współpraca Pedagogicznej Biblioteki Filii w Zawierciu ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu / Jolanta Kasperek // W. : 75 [Siedemdziesiąt pięć] lat pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach : 1928-2003 / red. Elżbieta Herich . - Katowice : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, 2003 .- S. 61-63
 3. Exlibris / Jolanta Kasperek, Dorota Walus, Ewa Kita // W. : 75 [Siedemdziesiąt pięć] lat pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach : 1928-2003 / red. Elżbieta Herich . - Katowice : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach, 2003 .- S. 65
 4. Informacja o działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu / Jolanta Kasperek // W. : Działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach : wybrane aspekty / oprac. Rada Biblioteki PBW w Katowicach . - Katowice : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka , 2005 .- S. 79-83