PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PROGRAMOWYCH

PRACA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA

NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

( z uwzględnieniem zmian programowych) :

zestawienie bibliograficzne w wyborze

(oprac. Ewa Kita)

 

Artykuły z czasopism

 1. ANKIETA dla rodziców przedszkolaków / Anna Trybuchowska // Wychowawca . - 2010, nr 1, s. 27
 2. BEZPIECZEŃSTWO dziecka w wieku przedszkolnym / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 3, s. 9--12 
 3. BEZPIECZNIE za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 32--37
 4.  CO dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 35--36 
 5. CORAZ dalej w świat / Jadwiga Raszke // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 7, s. 42--48 
 6. CZY daleka droga sześciolatka do szkoły? / Elżbieta Stój // Życie Szkoły. -  2009, nr 7, s. 60--62
 7. CZY można w przedszkolu uczyć inaczej ? / Agata Celmer // Wychowanie Na Co Dzień. -  2008, nr 1-2, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-IV
 8. DBAJMY o najbliższe otoczenie / Henryka Scendo // Wychowanie w Przedszkolu. -  2009, nr 3, s. 25-- 29
 9. DIAGNOZA przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. -  2010, nr 2, s. 23--28
 10. DIAGNOZA przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 5--11
 11. DOJRZAŁOŚĆ emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły . -  2009, nr 7, s. 13--18
 12. DZIECKO i świat mediów elektronicznych / Jadwiga Izdebska  // Wychowanie w Przedszkolu. -  2009, nr 3, s. 5--8 
 13. DZIECKO  w przedszkolu / Teresa Melzer // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 14--15
 14. EDUKACJA daltońska w grupach przedszkolnych / Roel Rohner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 4, s. 26--29
 15. EDUKACJA małego dziecka – zadania dyrektorów przedszkoli i szkół / Małgorzata Żytko // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod., s. 8--9
 16. EDUKACJA przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie Na Co Dzień . -  2008, nr 9, s. 6--10
 17. EDUKACJA przez ruch / Alina Niemczewska // Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 3, s. 34--36 
 18. EDUKACJA zdrowotna w przedszkolu : podstawy teoretyczne dla działań praktycznych ; Rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu „Zdrowy przedszkolak”/ Ewelina Flatow, Anna Durda // Lider. - 2009, nr 2, s. 7—10
 19. EWALUACJA wewnętrzna / Dorota Igielska // Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 1, dod. Poradnik Dyrektora, s. 6--9
 20. GOTOWOŚĆ czy dojrzałość szkolna ? : kilka praktycznych i teoretycznych uwag / Małgorzata Chojak // Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 8, s. 20--23 
 21. IDEOLOGIA zamiast realizmu / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 13
 22. INTERAKTYWNE tablice od  przedszkola do… / Małgorzata Mendrygał // Dyrektor Szkoły. -  2009, nr 4, dod. tematyczny Nowe technologie w szkole, s. 23--26
 23. JAK pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną ? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. -  2007, nr 1, s. 18--19
 24. JAK przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka - na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Wychowanie Na Co Dzień. -  2008, nr 1-2  s. 34--36
 25. JAKIE programy w edukacji przedszkolnej ? / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 8, s. 4—8
 26. KONFERENCJA „Przedszkole wobec reformy : 2009 – 2012” / M. N. // Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 56--57
 27. KRĘTA droga sześciolatka : konferencja pod patronatem medialnym „Dyrektora Szkoły” / Piotr Kowalczuk // Dyrektor Szkoły . -  2009, nr 12, s. 20--21
 28. KSZTAŁTOWANIE postaw ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej / Ingrid Paśko // Nowa Szkoła . -  2009, nr 4, s. 30--36
 29. MODALNOŚĆ wyjaśnień w kontekście procesu kształtowania postaw dzieci w wieku przedszkolnym / Agnieszka Holewa // Chowanna. - 2009, tom jubileuszowy, s. [277]--284
 30. NAUCZYCIELKI przedszkola niepublicznego o nowym nadzorze / Agnieszka Kurantowicz // Dyrektor Szkoły . -  2009, nr 9, s. 48--50
 31. NOWA podstawa - nowe problemy / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 6—9
 32. NOWA podstawa programowa w edukacji przedszkolnej  / Dorota Imielska // Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 11, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1, 3--6
 33. O nagrodzonych programach wychowania przedszkolnego // Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 4--8
 34. O różnorodności edukacji przedszkolnej / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. -  , 2009, nr 6, dod., s. 18—19
 35. OBNIŻANIE wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła . – 2008, nr 4, s. 4--9
 36. PODSTAWA programowa wychowania przedszkolnego a diagnoza przedszkolna / Jadwiga Mielczarek //Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 2, s. 9--13
 37. PROFILAKTYKA logopedyczna / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 5, s. 54--56
 38. PROGRAMOWANIE przedszkola - jakie może być i dlaczego ? : opis doświadczeń z realizacji projektu w warszawskich przedszkolach / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły . - 2009, nr 12, s. 36--40
 39. PRZEDSZKOLE drogą do sukcesu  / Marianna Styczyńska// Dyrektor Szkoły , 2009, nr 2, s. 50--53
 40. PRZYGODA z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska //  Wychowanie w Przedszkolu . – 2009, nr 8, s. 24--28 
 41. RAMIĘ w ramię z rodzicami, czyli jak przebiega nasza współpraca z rodziną / Aleksandra Nocuń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 1, s. 22--25
 42. REFORMA oświaty zaczyna się w przedszkolu : (III Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli) / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły , 2009, nr 4, s. 50--52
 43. RODZICE w przedszkolu : trzy scenariusze / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły,. - 2009, nr 10, s. 40, 42--44
 44. RODZINA a kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym Iwona Jamro // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 1, s. 47--51
 45. ROLA rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej / Beata Bielska // Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII
 46. ROŚLINY  w ogrodzie / Agnieszka Gawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 16—19
 47. ROZWIJANIE samoświadomości i poczucia własnej wartości / Ewa Skwarka  //  Wychowanie w Przedszkolu . – 2010, nr 2, s. 31--35 
 48. SPACER to podstawa (programowa) / Ewa Furtak, Magdalena Warchala // Gazeta Wyborcza, strona lokalna GW - Katowice . - 2010, nr 34 (10 luty 2010), s. 2
 49. SZEŚCIOLATEK na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon // Życie Szkoły. -2009, nr 6, s. 22--25 
 50. W NASZYM małym miasteczku / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 7, s. 24--27
 51. W ŚWIECIE wartości / Anna Pawłowska  // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 37--40
 52. WCZESNA diagnoza ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się u podstaw skutecznej terapii psychopedagogicznej / Jadwiga Jastrząb / / Wychowanie Na Co Dzień. - 2009, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna , s. I-IV
 53. WCZEŚNIEJSZY start szkolny wyzwaniem dla edukacji / Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska // Życie Szkoły.- 2009, nr 7, s. 63--65 
 54. WIEDZA ekonomiczna sześciolatków / Joanna Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 5, s. 50--53
 55. WYCHOWANIE przedszkolne w świetle założeń reformy programowej MEN / Jadwiga Mielczarek //Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2009, nr 1, s. 12—16
 56. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian ustawowych / Krystyna Żuchelkowska, Maria Gładyszewska // Wychowanie Na Co Dzień . - 2009, nr 3, s. [7]-12
 57. WYRÓWNYWANIE szans edukacyjnych : zestawienie bibliograficzne (w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 20--21
 58. ZABAWY relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 37--42
 59. ŻYJĄ zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-III szkoły podstawowej lub przedszkolaków / Tamara Kotarska // Wychowawca . - 2009, nr 5, s. 28—29
 60. ŻYWIENIE a odporność przedszkolaków / Magdalena Makarewicz-Wujec // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 48—51

 

KSIĄŻKI

 1. CHODŹCIE, pobawimy się! : gry i zabawy na powietrzu i w pomieszczeniu / Halina Baum . – Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007
 2. DIAGNOZA całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch . – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie ŻAK, 2009
 3. DNI niecodzienne : "O ziemi rodzinnej treści" : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2008
 4. DZIECKO samodzielne w szkole : empiryczne studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności / Kinga Kuszak. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2008 . - S. 9-20: Dzieci o różnym poziomie samodzielności w przedszkolu
 5. DZIECKO w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Krzysztofa  Kraszewskiego . – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008
 6. EDUKACJA ekologiczna w przedszkolu / Teresa Parczewska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
 7.  EDUKACJA przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera . –Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT” s. c., 2007
 8. EDUKACJA społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów / Alina Brudniak . - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
 9. KOMPUTEROWE wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydaw. "Adam Marszałek", 2007- (Biblioteka "The New Educational Review")
 10. KONCEPCJA pracy wychowawczo – dydaktycznej w edukacji przedszkolnej : plany pracy i scenariusze zajęć / Barbara Wlaźnik. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2008
 11. METODA Dobrego Startu : od słowa do zdania od zdania do tekstu : wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu  / Marta Bogdanowicz . – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007
 12.  NAUCZYCIEL wczesnej edukacji w kontekście zmian edukacyjnych / pod red. Wiesławy Leżańskiej. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2009
 13. PODSTAWA programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/10 […] / oprac. Wojciech Siwy . - Warszawa : „MIŁA”, 2009 . - S. 11-16: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
 14. PRZEDSZKOLAKI : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien / Monika Biała. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o, 2008
 15.  UMIEJĘTNOŚCI manualne dzieci w wieku 5 -7 lat / Beata Grabowska. – Kraków : Wydawnictwo PETRUS, 2009
 16.  WIEK przedszkolny : rozwój i zaburzenia / Lidia Marszałek . – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
 17.  „WYCHOWANIE przedszkolne warunkiem wyrównania szans edukacyjnych" : III Debata z cyklu Edukacja bez barier, Warszawa, 6-7 marca 2008 r. : materiały pokonferencyjne / Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, [2008]
 18. ZAJĘCIA dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009