PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

 PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2010
opracowane na podstawie zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu

oprac. Dorota Walus

 

„Wspieranie rozwoju dzieci zdolnych i utalentowanych jest obowiązkiem przede wszystkim szkoły.

Praca z dzieckiem zdolnym jest wyzwaniem dla pedagogów, szansą na wykazanie się mistrzostwem zawodowym w poczuciu świadomej odpowiedzialności za losy wychowanków „
Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły . - 2008, nr 2, s. 45--49

 

Wydawnictwa zwarte (książki)

 1. Zdolny uczeń : metody planowania samodzilnej nauki : poczucie własnej skuteczności / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Korach ; tł. Magdalena Polaszewska-Niche . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, 2008           
  sygn. 37579
 2. Zjawiska  niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych  : rozpoznawanie i przeciwdziałanie  / Beata Dyrda  . - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007  
  sygn. 37358

 

Artykuły z czasopism

 1. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda //  Wychowanie Na Co Dzień . - 2008, nr 3, s. 14--19
 2. Biblioteka dla ucznia zdolnego / Anna Biernacka-Bryk // Bibliotekarz . - 2009, nr 10, s. 8--11
 3. Działalność Europejskiej Rady do Spraw Uzdolnionych / Małgorzata Stawiak-Osocińska // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 80--85
 4. Dzieci zdolne są w każdej klasie : aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 59--71     
  Tematy zajęć: 1. Cztery pory roku; 2. Ptaki przylatujące do Polski na wiosnę; 3. Kwiaty wiosenne pod ochroną
 5. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 21--26
 6. Dziecko zdolne w szkole : prawda czy mit? / Paulina  Stachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 6, s. 20--21
 7. Gdy z uczniem coś się dzieje / Monika Kowalska-Wojtysiak // Psychologia w Szkole . - 2010, nr 1, s. 98--105
 8. II Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie talentów” / Anna Kaczorowska // Fizyka w Szkole . - 2006, nr 4, s. 60--62
 9. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła . - 2008, nr 6, s. 14--18
 10. Jak rozwijać zdolności dziecka? / Elżbieta Marek // Życie Szkoły . - 2010, nr 1, s. 59--62
 11. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 43--46
 12. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły . - 2010, nr 3, s. 44--47
 13. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychologia w Szkole . - 2009, nr 4, s. 46--55
 14. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w Internetowym centrum informacji Multimedialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka  Centrum Informacji . - 2009, nr 4, s. 16--18
 15. Klub Omnibusa : projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // Wychowanie Na Co Dzień  . - 2007, nr 4/5, s. 20--21
 16. Międzynarodowy Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów” zakończony / Anna Kaczorowska // Fizyka w Szkole . - 2007, nr 6, s. 61--64
 17. Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w kl. I-III / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 7--13
 18. Niebawem trzydziesta / Andrzej Biedniak // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2003, nr 4, s. 50--53 (XXIX Olimpiada Wiedzy Technicznej 31 maja 2003 Warszawa)
 19. Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2009, nr 1, s. 6--11
 20. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczuk // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 14--20
 21. O uczniu zdolnym i jego pozycji w klasie / Beata Sadzińska // Gazeta Szkolna . - 2009, nr 17/18, s. 18
 22. O zdolnościach / Iwona Adamiec // Nowa Szkoła . - 2008, nr 1, s. 59--61
 23. Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 11--[16]
 24. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły . - 2010, nr 3, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 11--16
 25. Odyseja umysłu / Aleksandra Sommerfeld // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s.32--39
 26. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 86--90
 27. Poszukiwanie Talentów : Międzynarodowy Konkurs Fizyczny / Anna Kaczorowska // Fizyka w Szkole . - 2006, nr 1, s. 55--56
 28. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły . - 2010, nr 10, s. 18--20
 29. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły . - 2008, nr 2, s. 45--49
 30. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła . - 2009, nr 7, s. 36--41
 31. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole . - 2009, nr 2, s. 48--51
 32. Praca z uczniem zdolnym / Elżbieta Jatulewicz, Agnieszka Włodarczyk-Peszke, Aneta Majcherek // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2007, nr 1, s. 9--16
 33. Praca z uczniem zdolnym / Maria Stefańska // Częstochowski Biuletyn Oświatowy . - 2010, nr 2, s. 74--77
 34. Preferencja wartości uczniów zdolnych / Andrzej Sękowski // Przegląd Psychologiczny . - 2009, nr 4, s. 409--432
 35. Przedszkole a przestronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie Na Co Dzień . - 2007, nr 3, s. 3--8
 36. Rodzajowa specyficzność uzdolnień / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny . - 2007, nr 3/4, s. 5--15
 37. Rok 2010/20100 Rokiem Odkrywania Talentów // Magazyn Szkolny . - 2010, nr 4, s. 26
 38. Rozwijanie umiejętności intelektualnych w edukacji przyrodniczej / Ilona Żeber-Dzikowska // Nauczanie Początkowe . - 2010/2011, nr 2, s. 32--38
 39. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia w Szkole . - 2010, nr 1, s. 61--69
 40. Szukamy talentów : takiego konkursu fizycznego jeszcze w Polsce nie było! / Anna Kaczorowska // Fizyka w Szkole . - 2005, nr 2, s. 11--12
 41. Szybciej, więcej i twórczo…/ Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole . - 2009, nr 4, s. 113--122
 42. Talent : dar czy zadanie? / Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 40--42
 43. Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda // Chowanna . - 2010, t. 1, s. 109--117
 44. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole . - 2009, nr 2, s. 107--116
 45. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Biała // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 33--39
 46. Uczeń zdolny w szkole / Magdalena Lipiak // Magazyn Szkolny  . - 2007, nr 18
 47. Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 91--100
 48. Uzdolnienia do nauki języków obcych : pomiar i implikacje dydaktyczne / Jacek Rysiewicz // Języki Obce w Szkole . - 2010, nr 2, s. 3--15
 49. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w kl. I-III / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 27--32
 50. Wybitnie zdolni czyli ludzie z deficytem / z Marią Mach rozm. Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2010, nr 8, s. 7--16
 51. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont  // Psychologia w Szkole . - 2009, nr 4, s. 37--44
 52. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu . -2007, nr 11, s. 9--13