Prace nauczycieli i studentów o Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu

Prace dyplomowe nauczycieli o bibliotece

  1. Praktyka gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach Filii w Zawierciu / Justyna Szczerbińska ; Uniwersytet Śląski. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej .- Katowice, 2005
  2. Druki zwarte dotyczące religii w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach im. J. Lompy - Filia w Zawierciu: praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. Tadeusza Srogosza / Jolanta Bordon ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Filologiczno-Historyczny, Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa .- Częstochowa, 2006