Pracownia komputerowa

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

14 marca 2006 r. w bibliotece zostało uruchomione Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Było to możliwe dzięki realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod nazwą Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia multimedialna posiada 4 stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, pakietem Microsoft Office wraz z oprogramowaniem edukacyjnym oraz urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka i skaner). Od 1 listopada ICIM działa pod nazwą Pracownia Komputerowa. Pracownia służy  społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w oświacie, uczniom i studentom, w celu indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji.

 

Serdecznie zapraszamy

 poniedziałek, wtorek, piątek :  1000- 1700

środa, czwartek : 800-1500

 

Regulamin Pracowni komputerowej