PRAWA CZŁOWIEKA, UCZNIA, DZIECKA

Prawa człowieka, ucznia, dziecka:

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów PBW

Filii w Zawierciu

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. DZIECKO  w szpitalu : prawa dziecka chorego, a przemoc instytucjonalna
  w placówkach zdrowia publicznego
  / Bibiana Mossakowska // Niebieska linia. – 2006, nr 3, s.16--19
 2. DZIEJE swobód ludzkich  / Stanisław Grzybowski // Znak. – 2008, nr 643(12), s.29- -42
 3. EDUKACJA  o prawach człowieka : problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 8, s.10--18
 4. KOBIETY o prawach dzieci  / Bibiana Mossakowska // Niebieska linia. – 2005,
  nr 3, s.32--33
 5. KOCHAJ, nie krzywdź, pomóż : wywiad z Ewą Sowińską Rzecznikiem Praw Dziecka // Wychowanie w przedszkolu. – 2007, nr 8, s.22--23
 6. NAUCZ SIĘ upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących konwencji o Prawach dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska //  Biblioteka w szkole. – 2007, nr 1, s.11
 7. ONZ, polityka i prawa człowieka : z Romanem Kuźniarem rozmawia Marcin Żyła // Znak. – 2008, nr 643(12), s.15–--28
 8. PŁEĆ  ucznia czyli równość w szkole / Klemens Stróżyński  //Nowa Szkoła. – 2005,
  nr 7, s.16--19
 9. POTRZEBNA  jest asymetria : z Haliną Bortnowską rozmawia Ewa Zbigieni   // Znak. – 2008, nr 643(12), s.43-- 44
 10. PRAWA  człowieka na co dzień / Kataryna Marek // Znak. – 2008, nr 643(12), s.10 -- 14
 11. PRAWA  w prawie   // Znak. – 2008, nr 643(12), s. 62
 12. PRAWA człowieka i wartości azjatyckie  / Magdalena Trzebuniak // Znak. – 2008,
   nr 643(12), s.53-- 61
 13. PRAWA dziecka  a szkoła / Wiesława Walc  // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s.16--24
 14. PRAWA dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / oprac. Mira Prajsner // Remedium. – 2005, nr 1, s. I -- III
 15. PRAWA ucznia w szkole na przykładzie prawa do prywatności / Beata Bocian  // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s.30--39
 16. PRAWO dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. – 2008, nr 1, s.17--20
 17. REALIZACJA  prawa dzieci do zdrowia w Polsce : w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski  // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. – 2006, nr 1, s.9--13
 18. Z dr Ewą Sowińską, Rzecznikiem Praw Dziecka rozmawia Jolanta // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. – 2006, nr 7, s.3--6
 19. ZADANIA szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nasza Szkoła. – 2005, nr 9, s.56 --58

 

Wydawnictwa zwarte

 1. PRAWA człowieka : dokumenty międzynarodowe / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik . –  Warszawa : Wydawnictwo Comer, 1993 (sygn. 28532)
 2. PRAWA człowieka / Michael Freeman, przeł. Marcin Fronia. – Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2007 (sygn. 36349)
 3. PRAWA dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska, Ewa Markowska-Gros, Adam Solak [ i in.]. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006 (sygn. 36307)