ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ I KSZTAŁTOWANIA TWÓRCZEJ POSTAWY UCZNIÓW

 ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ

 I KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZEJ POSTAWY UCZNIÓW

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2010
opracowane na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu

oprac. Dorota Walus

 

„Jeżeli aktywny poznawczo uczeń napotka podobnie myślącego nauczyciela jest szansa, że się rozpoznają. Następnym etapem może być potwierdzenie nieprzeciętnych możliwości i ugruntowanie przekonania, że nie wolno ich zmarnować. Tak się wyszukuje i obrabia diamenty zanim wszyscy zobaczą w nich bogactwo świata”           
Niebawem trzydziesta / Andrzej Biedniak // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2003, nr 4, s. 50--53 (XXIX Olimpiada Wiedzy Technicznej 31 maja 2003 Warszawa)

 

Wydawnictwa zwarte (książki)

 1. Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska] . - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007      
  sygn. 36696
 2. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak . - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008
  sygn. 37162, 37410
 3. Historia Guziolka czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga ; il. Agata Fuks . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005    
  sygn. 35666
 4. Kreatywna mandala : artystyczna przygoda z odkrywaniem własnej jaźni / Susanne F. Fincher ; przekł. [ z jęz. ang.] Dariusz Rossowski . - Łódź : Wydawnictwo JK ; "Ravi", 2008 
  sygn. 37006
 5. Mapy myśli / Tony Buzan ; przeł. Dariusz Rossowski. - Łódź : Wydawnictwo JK - Aha!, 2008
  sygn. 36398
 6. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [i inn.] . - Warszawa : Edukacja, 2009         
  sygn. 38373
 7. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o., 2007      
  sygn. 36757
 8. Twórczość językowa dziecka w teorii i praktyce edukacyjnej / Renata Stawinoga . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007      
  sygn. 37133

Artykuły z czasopism

 1. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Bugaj // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 27--31
 2. Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 43--47
 3. Ile nóg ma stonoga? / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu . - 2009. nr 5, s. 35--37
  Zajęcia, których celem jest rozbudzanie zainteresowań matematycznych
 4. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 43--46
 5. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły . - 2010, nr 3, s. 44--47
 6. Kreatywny nauczyciel : pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo! / Monika Just // Życie Szkoły . - 2010, nr 8, s. 43--48
 7. Kreowanie aktywności ucznia / Jolanta Andrzejewska, Ewa Lewandowska // Życie Szkoły . - 2008, nr 2, s. 5--8    
 8. Lekcje fizyki impulsem do rozwijania twórczości technicznej / Marta Michalicka, Bożena Janisiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2005, nr 4, s. 32--33
 9. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 1 / Urszula Nowacja, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2005, nr 2, s. 55--61
 10. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 2 / Urszula Nowacja, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2005, nr 3, s. 14--19
 11. Moja klasa, moja przestrzeń: twórczość szkole / Agnieszka Strugała, Anna Wierzbicka, Anna Rademacher // // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 40--42
 12. Moje szkolne konkursy plastyczne / Jadwiga Czech // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2005, nr 5, s. 34, 38--41
 13. Myślenie jako proces poszukiwania optymalnych rozwiązań / Monika Just // Życie Szkoły . - 2010, nr 10, s. 48--52
 14. Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 11--[16]
 15. Pobudzanie aktywności twórczej / Renata Huzarska-Bielawska // Życie Szkoły . - 2009 . - nr 8, s. 40--45
 16. Pojęcie i struktura uzdolnień plastycznych / Michał H. Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny . - 2008, nr ½, s. s. 49--60     
  Zawiera: Koncepcja Lowenfelda; Uzdolnienia plastyczne wg Hornowskiego; Model Marciniaka-Rudowskiego; Struktura uzdolnień plastycznych w ujeciu R. Popek; koncepcja Limont-model SAT; inteligencja i osobowośc plastyków
 17. Rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów klas początkowych kształceniu integralnym / Alina Ładziak // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2002, nr 5, s. 56--58
 18. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu : czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 48--58
 19. Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 91--100
 20. Wyzwalanie twórczych dyspozycji dziecka poprzez integrację plastyki i techniki / Danuta Stępińska-Sobolewska // Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką . - 2002, nr 3, s. 30--[33]
 21. Zainteresowania muzyczne i główne formy ich realizowania przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych / A. Białkowski, M. Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole . - 2009, nr 3, s. 19--29
 22. Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe . - 2009/2010, nr 3, s. 72--79