Sieć Współpracy i Samokształcenia

Realizując złożenia Rozporządzenia MEN z dn. 28 lutego 2013 r. nakładające na biblioteki pedagogiczne „organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli”  w Bibliotece zawiązała się się Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego.

 

Rok szkolny 2019/2020

Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego

07.11.2019 r.: Spotkanie organizacyjne - ustalenie harmonogramu współpracy w roku szkolnym 2019/2020

11.12.2019 r. Książkopomagacze sposobem na każde zastępstwo - Prowadzaca Grażyna Dobrzelecka- PBW w Katowicach Filia
w Bytomiu - Rejstracja on-line

Rok szkolny 2018/2019

 Sieć Współpracy i Samokształcenia pod hasłem: Zaburzenia okresu adolescencji

Sieć obejmuje trzy spotkania:

 1. 05.12.2018 r.: Cyberprzemoc. Zagrożenia związane z komputerem - prowadząca: Renata Pardela   
 2. 17.01.2019 r.: Agresja w komunikacji nastolatków - prowadząca: Borowik Bożenna
 3. 18.04.2019 r.: Jak polubić siebie - o budowaniu poczucia własnej wartości  i samoakceptacji - prowadzące: Katarzyna Kańka, Karina Tomza

Spotkania odbywać się będą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu, ul Polska 35. o godz. 15.00 Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne. Zapisy prowadzi Biblioteka Pedagogiczna - tel. 326723536.

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek, pedagogów i psychologów szkolnych.

 

Rok szkolny 2015/2016
Integracja Środowiska Nauczycieli Bibliotekarzy. Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

 

Rok szkolny 2014/2015
 Integracja Środowiska Nauczycieli Bibliotekarzy. Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza.

 1. 24.11.2014  Spotkanie organizacyjne. Prezentacja Formy książki w starożytności i średniowieczu. Fotografie biobliotek Kandidy Hofer
 2. 19.01.2015 r. : Bezpłatne usługi sieciowe w pracy nauczyciela bibliotekarza
 3. 23.02.2015 r. Praca w chmurze, czyli w przestrzeni wirtulanej Google Drive
 4. 16.03.2015 r. Otwarte Zasoby Edukacyjne
 5. 13.04.2015 r. Recepta na skuteczny komunikat-redagowanie informacji na potrzeby Internetu. Coco Chanel-ikona stylu
 6. 08.05.2015 r. Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza
 7. 08.06.2015 r. Podsumowanie pracy- ewaluacja działań, wnioski na przyszłość
 8. 05.09.2015 r. Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa- impreza plenerowa otwarta

 

 

DOBRE PRAKTYKI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Kiermasz ksiażki przeczytanek : http://zeromski.szkola.pl/index.php/dla-ucznia-i-rodzica/biblioteka/342-...

Dni Patrona: http://zeromski.szkola.pl/index.php/9-imprezy/295-dni-z-patronem-szkoly

Konkurs Literacki im. Haliny Snopkiewicz 20018: https://photos.google.com/share/AF1QipOFchknjmHrPXBdD0WAxEo7M8G5-0OaP1nm...