SKARGA PIOTR

PIOTR SKARGA

zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane na podstawie zbiorów
PBW w Katowicach Filii w Zawierciu

Oprac. Dorota Walus

 

Literatura przedmiotowa

 1. Kazania Sejmowe / Piotr Skarga . - Warszawa : Wydawnictwo książkowe „Twój Styl” . - 1995  Syg. 30588
 2. Kazania Sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir przy współudziale Mirosława Korolki . - Wrocław [i inn.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008  Sygn. 37238

 

Literatura podmiotu

 1. Piotr Skarga : Kazania Sejmowe / [oprac.] Wiesław Solecki . - Warszawa : Dom Wydawniczy „Jota”, 1991  Sygn. 27118, 28344
 2. Piotr Skarga : szermierz kontrreformacji / Janusz Tazbir . - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1983  Sygn. 19187
 3. Barok / Czesław Hernas . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973 . - S.142-152 : Piotr Skarga jako teoretyk przemiany kulturowej  Sygn. 6132
 4. Barok / Czesław Hernas . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976 . - S. 159-173 : Piotr Skarga jako teoretyk przemiany kulturowej  Sygn. 9469
 5. Barok / Czesław Hernas . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980 . - S.159-173 : Piotr Skarga jako teoretyk przemiany kulturowej  Sygn. 16744
 6. Barok / Czesław Hernas . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998 . - S. 180-[195] : Piotr Skarga jako teoretyk przemiany kulturowej  Sygn. 32251/Czytelnia
 7. Piotr Skarga / Janusz Tazbir [W]: Życiorysy historyczne literackie i legendarne / pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980 . - S. 89-109  Sygn. 15615/I Czytelnia, 22193/I, 22194/I
 8. Renesans / Jerzy Ziomek . - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1996 . - S.  399-410 : Proza religijna - Piotr Skarga  Sygn. 30568 Czytelnia
 9. Renesans / Jerzy Ziomek . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973 . - S.  329- 338 : Proza religijna - Piotr Skarga Sygn. 6411, 6488
 10. Z epoki renesansu, reformacji i baroku : prądy, idee, ludzie, ksiązki / Henryk Barycz . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - S. 652-676 : Z dziejów jednej książki ( o Żywotach świętych)  Sygn. 5720, 19405
 11. Święci, grzesznicy i kacerze : z dziejów polskiej reformacji / Janusz Tazbir . - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959 . - S. 81-[90] : „Pokój… z diabłem nie jest pokojem” :  walka z Konfederacją Warszawską  Sygn. 2858
 12. Literatura baroku / Czesław Hernas . - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995 . - S. 97-103 : Piotr Skarga Sygn. 30973, 29708
 13. W kręgu polityki i polemiki religijnej : płomienny kaznodzieja / Elwira Buszewicz [W] : Literatura polska : sztuka, muzyka, teatr, edukacja. T. 1 / red. Marian Szulc . - Kraków : Wydawnictwo Pinex, 2004  . - S. 170-177 Sygn. 36739/I
 14. Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979 . - S. 64-71: Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Piotr Skarga  Sygn. 12968
 15. Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982 . - Wyd. 4 . -  S. 64-71: Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Piotr Skarga  Sygn. 18604, 18605
 16. Dzieje literatury polskiej / Julian Krzyżanowski . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985 . - Wyd. 5 . - S. 64-71: Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Piotr Skarga  Sygn. 22294, 22386
 17. Historia literatury polskiej : alegoryzm - preromantyzm/ Julian Krzyżanowski . - Wyd. 4 . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974 . - S. 139-161:  Publicystyka religijna i polityczna  Sygn. 6759, 6857
 18. Historia literatury polskiej : alegoryzm - preromantyzm/ Julian Krzyżanowski . - Wyd. 6 . - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986 . - S. 150-172:  Publicystyka religijna i polityczna  Sygn. 23264