SKŁODOWSKA-CURIE MARIA (1867-1934)

 Maria Skłodowska-Curie (1867-1934):

 zestawienie bibliograficzne w wyborze opracowane

na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Zawierciu

oprac. Ewa Kita

 

Wydawnictwa zwarte 

 1. AUTOBIOGRAFIA / Maria Skłodowska-Curie ; na podstawie tł. z jęz. ang.. dokonanego przez J. S. I H. S. ; słowo wstępne A. Dorabialska . - Wyd. 2 . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960  (sygn. 2915)
 2. MARIA Curie / Ewa Curie ; przekł. Hanny Szyllerowej. - Wyd. 6. - Warszawa: Galster, Lauter i Rutkowski, 1948 (sygn. 20869)
 3. MARIA Curie / Ewa Curie ; z jęz. franc. przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 14,  6 powojenne. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972  (sygn. 5824)
 4. MARIA Skłodowska-Curie / Francoise Giroud ; przeł. [z jęz. franc.] Janina Pałęcka . - Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 . - (Biografie Sławnych Ludzi) (sygn. 23711)
 5. MARIA Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek . - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1975  (sygn. 8690)
 6. MARIA Skłodowska : jej życie i dzieło / fot. wybrał i opatrzył komentarzem Olgierd Wołczek ; słowo wstępne Józef Hurwic ; fot. i reprodukcje fotograficzne wykonał Stefan Bałuk . - Warszawa : Wydawnictwo „Polonia”, 1967  (sygn. 4473)
 7. MARIA Skłodowska-Curie : 1867-1934 / Ignacy Stroński //  W : Polscy badacze przyrody / oprac. Halina Bojarska-Dahling . - Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1959 . - S. [251-312] (sygn. 3047, 3103)
 8. MARIA Skłodowska-Curie i rad / Steve Parker ; przekł. z jęz. ang. Andrzej Niezgoda ; red. wyd. Pol. Halina Ulatowska . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992 (sygn. 30645)
 9. NATURALNE pierwiastki promieniotwórcze / Irena Joliot-Curie ; tł. [z jęz. franc.] Maria Nowakowska-Hurwicowa . - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954 (sygn. 1585)
 10. PIOTR Curie / Maria Skłodowska-Curie ; przekł. Hanny Szalay-Szyllerowej . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953 (sygn. 1404)
 11. WKŁAD Marii Skłodowskiej-Curie do nauki : szkice monograficzne / red. Józef Hurwic . - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954 . - Bibliogr. prac Marii Curie-Skłodowskiej s. [263]-270  (sygn. 1586)

 

Wydawnictwa ciągłe

 1. MARIA Skłodowska-Curie / Witold i Maria Wacławek // Chemia w Szkole . - 2005, nr 6, s. 27--34
 2. MARIA Skłodowska-Curie: (inscenizacja) /  Adela Drozd-Starklowa // Wychowawca . - 1995, nr 7-8, s. 19--21
 3. MARIA Skłodowska-Curie: życie i dzieło: scenariusz wystawy / Danuta Belcarz // Poradnik Bibliotekarza . - 1989, nr 7/8/9, s. 37--40
 4. MARIA Skłodowska-Curie i jej polscy uczniowie z okazji 50-lecia śmierci / Wiadomości Chemiczne. - 1984, nr 7, s. 533—559
 5. MARIA Skłodowska i Piotr Curie w Panteonie / Józef Hurwic // Fizyka w Szkole . - 1995, nr 5, s. 313--314
 6. MARIA Skłodowska-Curie jako wzór osobowości //  Chemia w Szkole . - 1967, nr 5, s.194--195 (W stulecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie : 1867-1967)
 7. ODKRYCIA Marii Skłodowskiej-Curie drogowskazem w epokę energii jądrowej / Gabriela Osiecka // Chemia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 280--284
 8. POLSKA noblistka: projekt szkolnego apelu poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie w 125 rocznicę urodzin / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 11/12, s. 38--41
 9. ŚLADAMI Marii Skłodowskiej-Curie //   Chemia w Szkole . - 1967, nr 5, s.196-200 (W stulecie urodzin Marii Skłodowskiej-Curie : 1867-1967)
 10. WIEKOWY  jubileusz : Maria Skłodowska-Curie / Hanna Kołodziejczyk //  Chemia w Szkole . - 1998, nr 1, s.5--9
 11. WZORCE osobowe w nauczaniu historii na przykładzie Marii Skłodowskiej-Curie / Mariola Hoszowska // Wiadomości Historyczne, 1999, nr 2, s. 92--97