Szkolenia i warsztaty metodyczne

Zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez bibliotekę 
( § 6.
Regulaminu Korzystania z Pedagogogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy
w Katowicach)

ROK SZKOLNY 2019/2020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH ORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W ZAWIERCIU

 1. 22. 10. 2019 r., godz. 15: 00. - Mój uczeń jest zdolny - seminarium skierowane do nauczycieli, rodziców, opiekunów wspierających uczniów zdolnych. Prowadzący: B. Borczyk, B. Borowik, E. Stasiak, B. Gwizdek;  Rejestracja on- line.
 2. 24. 10.  2019 r., godz. 16:00. Mój wychowanek jest zdolny - Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli przedszkoli. Prowadzący: D. Zięba, M. Podsiadło-Dyczko   Rejestracja on- line.
 3. 05.11.2019 r., godz. 15.00. Mój uczeń jest zdolny - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli klas IV-VIII SP;
  Prowadzący B. Borczyk, E. Sasiak.
 4. 07.11.2019 r,  godz. 15.00 Mój uczeń jest zdolny - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli klas I-III SP;
  Prowadzący: D. Zięba, M. Podsiadło-Dyczko.
 5. 12.11.2019 r., godz. 15.00 Mój uczeń jest zdolny - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych; Prowadzący: A. Paruzel-Zając, B. Gwizdek.
 6. 20.11.2019 r., godz. 14.00 Warunki kształcenia uczniów niepełnosprawnych w polskim systemie edukacji -seminarium skierowane do nauczycieli realizatorów indywidualnego wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami; Prowadzący: B. Gwizdek,
  B. Borowik, E. Sasiak.
 7. 02.12.2019 r., 15.00 Uczeń / Dziecko Słabowidzący - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli; Prowadząca
  A. Straszak.
 8. 09.12.2019 r., 15.00 Uczeń/Dziecko Słabosłyszący - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli; Prowadzący:
  Ż. Mazurek-Dudek, E. Rok.
 9. 16.12.2019 r., 15.00 Uczeń / Dziecko z niepełnosprawnością ruchową ; z afazją ruchową - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli; Prowadzący: Ż. Mazurek-Dudek, E. Sasiak.
 10. 07.01.2020 r., 15.00 Uczeń/Dziecko z Autyzmem i Zespołem Aspergera; spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli; Prowadząca: A. Paruzel-Zając.
 11. 27.01.2020 r., 15.00 Uczeń/Dziecko niedostosowane społeczne - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli; Prowadząca: E. Sasiak, E. Rok.
 12. 28.01.2020 r. 15.00 Uczeń / Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli; Prowadzące: K. Tomza, E. Sasiak.
 13. Luty 2020 r. (terminy w toku ustaleń) Stop Uzależnieniom. Nikotynizm, środki Psychoaktywne , w tym dopalacze - seminarium skierowane do Rodziców, Wychowawców i Społeczności lokalnej; Prowadząca: B. Gwizdek.
 14. Luty 2020 r. (terminy w toku ustaleń)  Stop Uzależnieniom. Alkoholizm - seminarium skierowane do Rodziców, Wychowawców i Społeczności lokalnej; Prowadząca: B. Gwizdek.
 15. Luty 2020 r. (terminy w toku ustaleń)  Stop Uzależnieniom. Uzależnienia behawioralne - seminarium skierowane do Rodziców, Wychowawców i Społeczności lokalnej; Prowadzący: B. Borczyk, B. Borowik, E. Sasiak.
 16. 02.03.2020 r., godz. 15.00 Chcę, aby mój Wychowanek mówił poprawnie  - spotkanie I Sieci Współpracy i Samokształcenia; Prowadzący: R. Dąbrowska, Ż. Mazurek-Dudek, E. Rok.
 17. 13.03.2020 r., godz. 15.00 Rodzic w szkole jako partner procesu kształcenia - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli; Prowadząca: M. Dudek.
 18. 16.03.2020 r., godz. 15.00 Chcę, aby mój Wychowanek mówił poprawnie -spotkanie II Sieci Współpracy i Samokształcenia; Prowadzący: R. Dąbrowska, Ż. Mazurek-Dudek, E. Rok.
 19. 20.03.2020 r., godz. 15.00 Ceberprzemoc, uczeń w cybersieci - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli;
  Prowadząca:K. Tomza
 20. 30.03.2020 r., godz. 15.00 Chcę, aby mój Wychowanek mówił poprawnie - spotkanie III Sieci Współpracy i Samokształcenia; Prowadzący: R. Dąbrowska, Ż. Mazurek-Dudek, E. Rok.
 21. 06.04.2020 r., godz. 15.00 Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu - seminarium skierowane do Rodziców, Wychowawców, Pedagogów szkolnych;  Prowadzący: E. Sasiak, E. Rok, A. Straszak, Ż. Mazurek-Dudek.
 22. 09.04.2020 r. godz. 15.30 Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli przedszkola; Prowadzący: D. Zięba, M. Podsiadło-Dyczko.
 23. 14.04.2020 r., godz. 15.00 Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli klas IV-VIII; Prowadzący:  B. Borowik, R. Pardela.
 24. 16.04.2020 r., godz. 15.00 Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli klas I-III; Prowadzący: D. Zięba, M. Podsiadło-Dyczko.
 25. 21.04.2020 r.  godz. 15.00 Zapalmy się na niebiesko dla autyzmu - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych; Prowadzący: B. Borowik, R. Pardela.
 26. 18.05.2020 r., godz. 15.00 Wartości w rodzinie - korczakowskie prawidła o życiu i o wychowaniu - spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieliProwadząca: B. Gwizdek.

Spotkania są bezpłatne.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁRACY Z ROM-e METIS
W KATOWICACH

 1. 28.11.2019 r., godz. 15.00 - Wykorzystanie technik Freineta w przedszkolu i szkole (Gabriela Niemiec) Zw/622/W
  Link do zapisu na szkolenie dostępny w poźniejszym terminie
 2. 10.12..2019 r., godz. 15.00 Wartości od A do Z - jak kształtować postawy społeczne podczas lekcji i zajęć (Gabriela Niemiec)  Zw/621/W Link do zapisu na szkolenie dostępny w poźniejszym terminie
 3. Awans zawodowy nauczyciela. jak przygotować się do spotkania z komisją (Jolanta Leśniak) Zw/536/W
  Termin w trakcie ustaleń.
 4. Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?  (Anna Dzięgiel) Zw/606/W Termin w trakcie ustaleń.
 5. Wykorzystanie technik mediacyjnych jako sposób dochodzenia dochodzenia do porozumienia w środowisku szkolnym (Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz) Zw/624/W Termin w trakcie ustaleń.

Koszt szkolenia 20 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2018/2019

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁRACY Z ROM-e METIS
W KATOWICACH

 1. 23.10.2018 r. godz. 15.00 - Zabawy wyciszające na cztery pory roku  - prowadząca: Gabriela Niemiec. Zapisy na szkolenie pod linkiem: https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6457/
 2. 14.11. 2018 r. od godz. 15:00 - Gry i zabawy matematyczne na pierwszym etapie edukacyjnym – prowadząca Gabriela Niemiec Zapisy na szkolenie pod linkiem: https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6457/
 3. 13.12.2018 r. Ciekawe metody pracy z tekstem literackim- prowadząca: Anna Dzięgiel- (koszt szkolenia 20 zł; link do logowania https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6479/t,ciekawe.metody.pracy.z.tekstem.literackim/
 4. 22.01.2019 r. godz 15.00 Zabawy wyciszające na cztery pory roku  - prowadząca: Gabriela Niemiec Limnk do szkolenia: https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6510/t,zabawy.wycis...
 5. 15.03.2019 r. godz. 15.00 - Kamishibai   - prowadząca: Gabriela Niemiec - Link do zapisu na szkolenie:https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6598/t,teatrzyk.kam...
 6. 10 maja 2019 r. od godz. 15:00 -"Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego" - Prowadząca Gabriela Niemiec - konsultant ROM-E Metis w Katowicach; Koszt szkolenia 20 zł. Wpłaty za szkolenie należy dokonać do 6 maja 2019 r. z dopiskiem 614W/ZW. Zapisy pod linkiem:
  https://www.metis.pl/szkolenia/Itemid,7/task,view/id,6654/t,gry.i.zabawy.rozwijajace.wyobraznie.i.kreatywnosc.dziecka.przedszkolnego.i.wczesnoszkolnego/
 7.  - Uczeń z doświadczeniem migracji   - prowadząca: Anna Dzięgiel - Termin szkolenia i link do zapisu  dostępny w późniejszym terminie

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH ORGANIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W ZAWIERCIU

 1.  12.10.2018 r.  godz. 15.00 - Doradztwo edukacyjno-zawodowe - prowadząca: mgr Renata Pardela
 2.  16.10.2018 r. godz. 15.00 - Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka- rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako wiodącego ośrodka konsultacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego - prowadzące: mgr. Dagmara Zięba, mgr Małgorzata Podsiadło-Dyczko
 3. 08.11.2018 r. godz.15.00 - Oblicza przemocy – słowa, które ranią ; słowa, które leczą - prowadząca Bożena Gwizdek
 4. 28.11.2018 r. godz. 15.00 - Nastolatek z zespołem Aspergera w szkole - Bożenna Borowik, Renata Pardela
 5. 12.12.2018 r. godz. 15.00 -Depresja u dzieci i młodzieży  - Bożenna Borowik
 6. 13.12.2018 r. godz. 15.00 - Dysleksja rozwojowa - Renata Dąbrowska, Grazyna Pałka
 7. 07.01.2019 r. godz. 15.00 - Mowa, rozwój, rozpoznawanie zaburzeń - Renata Dąbrowska
 8. 21.01.2019 r. godz. 15.00 - Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym w szkole - Diagnoza, formy pomocy - Monika Dudek, Karina Tomza
 9. 15.04.2019 r., godz. 15.00 - Usprawnienie grafomotoryki dzieci przedszkolnych. Lateralizacja i jej zabirzenia - prowadzące Anna Straszak, Ewa Rok

   

 Sieć Współpracy i Samokształcenia : Zaburzenia okresu adolescencji

                                                                                                                                                                   

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zawierciu informują, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano Sieć Współpracy i Samokształcenia pod hasłem: Zaburzenia okresu adolescencji.
Sieć realizuje tematykę w zakresie drugiego i czwartego priorytetu MEN: Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Sieć obejmuje trzy spotkania:

 1. 05.12.2018 r.: Cyberprzemoc. Zagrożenia związane z komputerem. Prowadząca Renata Pardela   
 2. 17.01.2019 r.: Agresja w komunikacji nastolatków. Prowadząca: Borowik Bożenna
 3. 27.05.2019 r.  Jak polubić siebie - o budowaniu poczucia własnej wartości i samoakceptacji. Prowadzące: Katarzyna Kańka, Karina Tomza (zmieniono termin spotkania z 18.04.2019 na 27.05.2019. )

Spotkania odbywać się będą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu, ul Polska 35. o godz. 15.00 Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne.
 

Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Miasta i Powiatu Zawierciańskiego pod hasłem:
Jak oswoić stres w pracy nauczycieli?

                                                                                                                                                                   

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu informują, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Miastai Powiatu Zawierciańskiego pod hasłem: Jak oswoić stres w pracy nauczycieli?

Harmonogram spotkań:

 1. 28.01.2019 r., godz. 15.00 - Elementy treningu antystresowego Cz. 1. Zajęcia teoretyczne na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu; Prowadzące: M. Abucka, A. Paruzel-Zając;
 2. 04.02.2019 r., godz. 15.00 - Elementy treningi anstystresowego.Cz. 2. Zajęcia relaksacyjne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu; obowiązuje strój sportowy; Prowadzące: M. Abucka, A. Paruzel-Zając;
 3. 01.04.2019 r., godz. 15.00 - Elementy treningi antystresowego Cz. 3. Zajęcia teoretyczne na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu; Prowadzące: M. Abucka, A. Paruzel-Zając.
  Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne.  Zapisy prowadzi Biblioteka Pedagogiczna.
   

Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Przedszkoli i Edukacji Wczesnoszkolnej
pod hasłem:Logopedia od kuchni - chcę, aby mój Wychowanek mówił poprawnie    

                                                                                                                                                                    

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu informują, że w ramach wspomagania szkół i placówek zorganizowano Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Przedszkoli i Edukacji Wczesnoszkolnej pod hasłem: Logopedia od kuchni - chcę, aby mój Wychowanek mówił poprawnie.   

Sieć obejmuje trzy spotkania:

 1. 26.02.2019 r. - Jak przebiega prawidłowy rozwój mowy dziecka?
  • Etapy rozwoju mowy dziecka
  • Złote reguły harmonijnego rozwoju mowy
  • Przeszkody w rozwoju mowy
 1. 12.03.2019 r. - Proste metody badania mowy dziecka – z praktyki logopedy
   i nauczyciela

   
 2. 09.04.2019 r. - "Gimnastyka buzi i języka" – ćwiczenia motoryki narządów mowy

  Prowadzące:   Agata Bożek, Renata Dąbrowska

Spotkania odbywać się będą w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Zawierciu, ul Polska 35. o godz. 15.00 Uczestnictwo nauczycieli w spotkaniach Sieci jest bezpłatne. Zapisy prowadzi Biblioteka Pedagogiczna - tel. 326723536.

 

Sieci Współpracy i Doskonalenia dla Pedagogów pod hasłem: „Metoda wspólnej sprawy”

                                                                                                                                              

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zawierciu zaprasza pedagogów i nauczycieli do udziału w Sieci Współpracy i Doskonalenia pod hasłem: „Metoda wspólnej sprawy”.

 Terminy spotkań w ramach sieci:
10.04.2019, godz. 14.00
22.05.2019, godz. 14.00
12.06.2019, godz. 14.00

W ramach pracy sieci zaplanowano obszary pracy i doskonalenia: współpraca z rodzicem – warsztaty profilaktyczne, profilaktyka problemowa, komunikacja w pracy pedagoga, zaburzenia odżywiania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
MIASTA I POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

 1. 30 października 2018 r. Godz. 13.00 - spotkanie organizacyjne
 2. 15.11.2018 r. od godz. 10:30 – Plama, kreska, słowo: plastyczna interpretacja dzieła literackiego; prowadząca Grażyna Bieniasz;

ROK SZKOLNY 2017/2018

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Zawierciu

HARMONOGRAM SZKOLEŃ METIS