Szkolenia, spotkania

Najbliższe szkolenia, konferencje:

  1. 10.03.2020 r., godz. 15.00-17.15  Mata edukacyjna w klasach I-III - realizacja podstawy programowej i programowanie w jednym! - warsztat dla nauczycieli klas I-III, przeprowadzany na macie edukacyjnej Humanitas; Prowadzący : Beata Rutkowska- warsztat bezpłatny. (Liczba miejsc -  25 osób, z jednej placówki może uczestniczyć maksymalnie 3 nauczycieli).Rejstracja zamknięta
  2. 17.03.2020 r., godz. 16.00-17.30 Rozwój umiejętności społecznych, komunikacji i prawidłowych relacji rówieśniczych - mata edukacyjna w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu- warsztat dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, przeprowadzany na macie edukacyjnej Humanitas; Prowadzący: Anna Dudek- warsztat bezpłatny. (Liczba miejsc-  25 osób,  z jednej placówki może uczestniczyć maksymalnie 3 nauczycieli). Rejstracja zamknięta
  3. 26.03.2020 r. godz. 15.00- Jak rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?  (Anna Dzięgiel) Zw/606/W  Rejestracja online (szkolenie płatne)
  4. 15.04.2020 r., godz. 15.00-17.30 Warsztaty PUS - Pomóż -Ułóż -Sprawdź - prowadzone przez Wydawnictwo Epideixis. Miejsce: Szkoła Podstawowanr 9 w Zawierciu  (o warsztatach słów kilka). Rejstracja telefoniczna 32 672-35-36
  5. 16.04.2020 r., godz. 9.00-13.00- Autyzm- od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj- konferencja w ramach kompanii społecznej Autyzm. Codzienność...- Prowadzący: nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach. Miejsce konferencji: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu Rejestracja on-line

Zaświadczenia do odbioru ze szkoleń:

  1. 07.01.2020 r.  Uczeń/Dziecko z Autyzmem i Zespołem Aspergera; 
  2. 27.01.2020 r. Uczeń/Dziecko niedostosowane społeczne
  3. 28.01.2020 r. Uczeń / Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną