WOLONTARIAT W SŁUŻBIE INNYM LUDZIOM

WOLONTARIAT w służbie innym ludziom

Zestawienie bibliograficzne za lata 2005-2010 opracowane na podstawie zbiorów PBW Katowice filia w Zawierciu

Oprac. Aneta Wspaniała-Gajewska

           

Wydawnictwa zwarte:

 1. MENTORING : teoria i praktyka na przykładzie programu Starszy Brat Starsza Siostra / zespół red. Gaweł Michał. - Warszawa: Fundacja Starszy Brat Starsza Siostra, 2008 (sygn. 36602, 36603)
 2. PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. – Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998 (sygn. 33927)
 3. SZKOLENIE i doskonalenie kompetencji wolontariuszy  / Zbigniew Tokarski // W : Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kartowicz, Andrzej Olubiński . – Toruń : „AKAPIT”, 2003  (sygn. 34252)
 4. SZKOLENIE przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach  dla dzieci
  i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. – Warszawa: PARPA, 2006  (sygn. 36076)

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. DZIAŁALNOĆ brytyjskich organizacji woluntarystycznych jako egzemplifikacja animowania społeczności lokalnych / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych. – 2007, nr 1/4, s. 69--81
 2. DZIAŁALNOŚĆ szkolnego koła wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 12-13
 3. DZIELIMY się miłością / Jan Chrapek // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 5--9
 4. JAK zorganizować wolontariat w szkole : dobre praktyki Gimnazjum nr 7
  w Chorzowie / Sylwia Tkocz // Forum Nauczycieli. – 2007, nr 3, s. 34-42
 5. MOTYWACJA egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej w świetle zjawiska płci / Grzegorz Piekarski // Edukacja : studia, badania, innowacja. – 2006, nr 4, s. 24-38
 6. MOTYWY działania wolontariuszy / Izabela Edyta Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2007, nr 9, s. 47-50
 7. PRACA w wolontariacie / Teresa Konarska // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 45, dodatek „Bliżej Prawa”, s. I
 8. SZKOLENIE japońskich wolontariuszy do pracy za granicą / Monika Winiarska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 6, s. 48-51
 9. SZKOŁA  życia i człowieczeństwa / Karolina Kramkowska-Jaszkowska // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 14-15
 10. TYPOLOGIA polskich wolontariuszy według systemu wartości -możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania / Ewa Ger // Chowanna. – 2009, t. 1, s. [207]-220
 11. WOKÓŁ wolontariatu / Izabela Mendakiewicz // Magazyn Szkolny. M- 2011, nr 5, s. 11
 12.  WOLONATRIAT jako forma działania profilaktycznego / Grzegorz Kata // Remedium. – 2010, nr 6, s. 30-31
 13. WOLONATRIAT jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki / Rafał Golat // Bibliotekarz. – 2005, nr 9, s. 20-22
 14. WOLONATRIAT jako nowe zjawisko w Polsce / Alina Karasińska // Praca Socjalna. – 2009, nr 2, s. 122-129
 15. WOLONTARIAT formą zdobywania doświadczeń zawodowych / Atleta Radomska // Wychowanie Na Co Dzień. – 2007, nr 4, s. 31-34
 16. WOLONTARIAT studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem / Ewa Bielska // Nowa Szkoła. – 2009, nr 1, s. 19-20
 17. WOLONTARIAT szkolny krok po kroku / Irena Marczyk // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 10-11
 18. WOLONTARIAT w przedsiębiorstwie / Ewa Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 52-58
 19. WOLONTARIUSZE / Katarzyna Głuch-Juszkiewicz // Śląsk. – 2009, nr 4, s. 8-11
 20. WYBIÓRCZY wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 23-27