wrzesień 2019

Wykaz nowości i nabytków w PBW filia w Zawierciu-

wrzesień 2019

 

  1. Autyzm

Autyzm a prawo/ red. naukowa Adam Górski, Błażej Kmiecik. - Warszawa : Difin SA, 2019

sygnatura: 40600

Książka jest nie tylko źródłem rzetelnej wiedzy wskazującej na prawne i praktyczne elementy ochrony godności osób z autyzmem. Jest także swoistym przewodnikiem. Zainteresowany tematem czytelnik będzie miał możliwość odniesienia kluczowych instytucji prawnych do unikalnych sytuacji społeczno-klinicznych, w jakich znajdują się podopieczni oraz pacjenci z autyzmem i zespołem aspergera, a także ich rodziny.

 

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl/

 

2. Leszczyński, Marek

Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym: wybrane obzary/ Marek Leszczyński, Agata Gumieniak, Grzegorz Gozdór. - Warszawa : Difin SA, 2018

sygnatura: 40601

 

Podręcznik zawiera omówienie kluczowych regulacji prawnych i rozwiązań w obszarze kierowania systemami bezpieczeństwa. Problemy prezentowane w książce dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej, formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzanie kryzysowe – zagadnienia wybrane oraz prywatyzacja bezpieczeństwa – udział podmiotów prywatnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w wymiarze krajowym.

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl/

 

3. Wójtowicz-Szefler, Małgorzata

Diagnozowanie rozwoju małego dziecka/ Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Warszawa : Difin SA, 2018

sygnatura: 40602

Książka ma charakter przewodnika dla psychologów, pedagogów, studentów lub opiekunów dziecięcych czy rodziców małego dziecka, pozwalającego na poznanie specyficznej sytuacji badania małego dziecka (od urodzenia do 5 roku życia) oraz możliwości wykorzystania narzędzi diagnozy rozwoju zarówno dzieci prawidłowo rozwijających się jak i zagrożonych niepełnosprawnością czy też niepełnosprawnych.

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl

 

4. Twenge, Jean

iGen : dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej tolerancyjne i mniej szczęśliwe.../ Jean M. Twenge. - Sopot : Smak Słowa, 2019

sygnatura: 40603

 

W tej fascynującej, pełnej życia książce dr Jean Twenge maluje odkrywczy portret nowego pokolenia, które dojrzewa wolniej i wyrasta na bardziej znerwicowane – ale również bardziej tolerancyjne i bezpieczne – od poprzednich pokoleń. Jego przedstawiciele trzymają się z dala od pokus dla dorosłych, takich jak alkohol czy seks, ale też unikają odpowiedzialności wiążącej się z dorosłością – nie śpieszy im się z nauką jazdy, wyprowadzką z domu ani z osiągnięciem finansowej samodzielności. Są otwarci i postępowi, a przy tym rozważni jak żadne wcześniejsze pokolenie młodych ludzi.

Źródło opisu : https://sklep.smakslowa.pl/igen-jean-m-twenge.html

 

 

5. Nawój-Połoczańska, Joanna

Metoda projektu w doradzwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży/ Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin SA, 2018

sygnatura: 40604

 

Poradnik zawiera przegląd scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycznym i autorskim narzędziem diagnostycznym. Są to rozwiązania metodyczne przygotowane z myślą o pedagogach, nauczycielach i doradcach zawodowych, częścią pracy których jest przygotowanie uczniów do budowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych opartych na racjonalnych przesłankach.

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl

 

6. Gudro-Homiccka, Maria

Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty zajęć w klasach IV-VIII : poradnik dla nauczyciela / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin SA, 2019

sygnatura: 40605

Nauczyciel znajdzie w poradniku niezbędną praktyczną wiedzę na temat planowania pracy z dziećmi, zasad i metod nauczania, sposobów organizacji lekcji, łączenia nauczania z ocenianiem – sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów. Dowie się, co zrobić, aby uczeń z radością podjął pracę w klasie IV i miał możliwości rozwijania swoich zdolności i łagodnego pokonywania w klasach starszych kolejnych trudności, życia i współpracy w grupach, w zespole, a także zachowania indywidualności i rozwijania własnej osobowości. Aby był kulturalnym użytkownikiem języka ojczystego i czerpał radość z uczenia się.

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl

 

 

 

 

 

7. Poklek, Robert

Negocjacje policyjne i więzienne / Robert Poklek, Magdalena Chojnacka. - Warszawa : Difin, 2017

sygnatura: 40606

Książka zawiera teoretyczne i praktyczne podstawy działań negocjacyjnych podejmowanych w środowisku więziennym. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat stał się system negocjacji policyjnych scharakteryzowany w pierwszym rozdziale podręcznika. W dalszej części omówiono specyfikę instytucji penitencjarnej i wynikające z jej charakteru ograniczenia i możliwości podejmowania negocjacji w warunkach więziennych. Książka zawiera również rozdział traktujący o stresie zawodowym personelu więziennego oraz aktualnych trendach opieki psychologicznej w tym zakresie.

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl

 

8. Kozdroń, Agnieszka

Nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli pedagogów i rodziców / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin SA, 2019

sygnatura: 40608

 

Autorka, opierając się na swoim długoletnim doświadczeniu terapeutycznym, proponuje scenariusze zabaw z dziećmi, zogniskowane wokół zasadniczych obszarów rozwojowych. Omawia i prezentuje zabawy, które rozwijają i kształtują różnego rodzaju kompetencje u dzieci, stymulują sprawność fizyczną, rozwijają kompetencje społeczne, kreatywność i samoświadomość.

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.p

 

9. Stańczyk, Izabela

Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym / Izabela Stańczyk. - Warszawa : Difin SA, 2019

sygnatura: 40609

Książka zawiera informacje odnoszące się do doradztwa personalnego i zawodowego w świetle aktualnych trendów obejmujących rynek pracy. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy dotyczy definicji i istoty kompetencji oraz wskazuje na kompetencje przyszłości, co stanowi podstawę uruchamiania odpowiedniej ścieżki edukacyjnej dla młodych osób

 

 

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl

 

10. Krasiejko, Izabela

Rodzina z dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna / Izabela Krasiejko. - Warszawa : Difin, 2019

sygnatura: 40612

 

 

W książce zostały zaprezentowane - w sposób przystępny, opisowy, z przykładami - modele, zasady i metody pracy pracownika socjalnego oraz zasady i obszary jego współpracy z innymi przedstawicielami służb społecznych w ramach realizacji trzech głównych metod pracy socjalnej: z indywidualnym przypadkiem, grupowej i ze społecznościami.

 

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl

 

 

11. Bauman, Zygmunt

Obcy u naszych drzwi / Zygmunt Bauman. - Warszawa : PWN, 2016

sygnatura: 40610

 

Zygmunt Bauman w charakterystyczny dla siebie i celny sposób analizuje współczesną panikę migracyjną i pokazuje, jak politycy i media zarządzają nią, kierując swoje wypowiedzi zwłaszcza do tych, których społeczna sytuacja jest już i tak niepewna. Socjolog podkreśla, że polityka separacji to rozwiązanie krótkoterminowe i Europa prędzej czy później będzie musiała znaleźć nowy sposób na wspólne istnienie wielokulturowych i wielonarodowych społeczeństw.

 

Źródło opisu i okadki: https://ksiegarnia.pwn.pl

 

 

 

12. Terapeutyczne

Terapeutyczne zabawy w integracji sensorycznej / redakcja naukowa Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. - Warszawa : Difin, 2019

sygnatura: 40613

 

 

Publikacja przedstawia zabawy terapeutyczne do integracji sensorycznej z propozycjami ćwiczeń i narzędzi diagnostycznych możliwych do wykorzystania w przedszkolu i szkole. Zawarte są w niej także wybrane narzędzia diagnostyczne do przetwarzania sensorycznego i rozwoju motoryki u dzieci, m.in. lista kontrolna sensoryczno-motoryczna, arkusz obserwacji klinicznej oraz kwestionariusz lateralizacji.

 

Źródło opisu i okładki: https://ksiegarnia.difin.pl

 

 

13. Kamenetz, Anya

 

Z nosem w ekranie : szklana pułapka czy szansa na rozwój twojego dziecka / Anya Kamenetz. - Warszawa : Laurum, 2019

sygnatura: 40614

 

Jest to książka, która ukazuje, jak nauczyć dziecko mądrze korzystać z nowych technologii. Anya Kamenetz prezentuje świeże i praktyczne spojrzenie na ten problem. Po przeprowadzeniu rozmów z setkami rodziców na temat stosowanych przez nich rozwiązań i wyznawanych poglądów oraz po przedarciu się przez gąszcz badań i rozdmuchanych obaw, proponuje proste rozwiązanie inspirowane sentencją Michaela Pollana odnoszącą się do jedzenia: Ciesz się technologią. Z umiarem. Najlepiej w towarzystwie.

Źródło opisu: https://we.pl/pl

 

 

 

 

 

 

oprac. Aneta Wspaniała-Gajewska