Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

W ramach  wspomagania szkół i placówek  zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 28.02.2013 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Zawierciu proponuje następujące formy wspierania placówek oświatowych:

 1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli miasta i powiatu zawierciańskiego we współpracy z ROME Metis w Katowicach.

  OFERTA SZKOLEŃ W ROKU 2014/2015
  HARMONOGRAM SZKOLEŃ PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ
   
 2. Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla nauczycieli miasta i powiatu zawierciańskiego we współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Zawierciu.

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ PAŹDZIERNIK-CZERWIEC 2014/2015

         HARMONOGRAM SPOTKAŃ II PÓLROCZE 2016/2017

 1. Organizacja zajęc bibliotecznych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowo-wychowawych miasta i powiatu zawierciańskiego.
 2. Promocja pracy nauczycieli i uczniów w ramach wystaw organizowanych w "Galerii Pędzlem i Piórem"
 3. Opracowywanie zestawień bibliograficznych zgodnie z potrzebami nauczycieli i kierunkami polityki oświatowej państwa.
 4. Gromadzenie, udostępnianie i promowanie  materiałów stanowiących wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Zapisy przyjmuje biblioteka!

Zapraszamy  Nauczycieli i Wychowawców do korzystania z usług biblioteki i zachęcamy do współpracy