„Bezpłatne usługi sieciowe w pracy nauczyciela bibliotekarza- aplikacje filmowe (Animoto, Slajdzik, Dvolver)”

 

„Bezpłatne usługi sieciowe w pracy nauczyciela bibliotekarza- aplikacje filmowe (Animoto, Slajdzik, Dvolver)”

20 lutego 2017 r. odbyło się IV spotkanie w ramach Sieci Współpracy Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego. W szkoleniu pt. Bezpłatne usługi sieciowe w pracy nauczyciela bibliotekarza- aplikacje filmowe (Animoto, Slajdzik, Dvolver)”  uczestniczyła 11 osobowa grupa bibliotekarzy. Podczas spotkania swoim doświadczeniem i wiedzą na temat tworzenia i wykorzystaniu w praktyce aplikacji filmowych podzieliła się Pani Katarzyna Chojnacka Musiał- nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 1 w Zawierciu. Ponadto na spotkaniu Pani Aneta Wspaniała-Gajewska przestawiła propozycje spotkań i konferencji dla bibliotekarzy i zapoznała nauczycieli z literaturą z przydatną w pracy bibliotekarza.