Debata oświatowa

 

Debata oświatowa

5 października 2017 r. na zaproszenie Prezydenta Miasta Zawiercie-Witolda Grima kierownik PBW Filii w Zawierciu wzięła udział w Debacie Oświatowej pod hasłem „Wspieranie Szkół i Przedszkoli w Rozwoju Kompetencji Kluczowych Uczniów”. Debata zrealizowana została w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowanym z EFS ORE. Miasto Zawiercie znalazło się w gronie 30 gmin z terenu naszego kraju, na ponad 130 ubiegających się do przeprowadzenia programu pilotażowego, którego jednym z elementów jest  debata. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Katowicach, władze miasta, samorządowcy, dyrektorzy zawierciańskich placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Debata przeprowadzona została metodą World Café służącą wymianie informacji oraz pomysłów. Debatę prowadziła międzynarodowa trener coachingu - Pani Dorota Tomaszewicz – przedstawicielka ORE.

Tekst i fot.: D. Walus