"Dzień chorych na padaczkę" spotkanie konsultacyjno-metodyczne dla nauczycieli

 

"Dzień chorych na padaczkę" spotkanie konsultacyjno-metodyczne dla nauczycieli

16 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie dla nauczycieli w ramach  współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zawierciu. Tematem spotkania była szeroko rozumiana problematyka padaczki u dzieci . Spotkanie prowadziła psycholog pani Bożena Borowik i lekarz medycyny dr  Bożena Izak. Podczas szkolenia nauczyciele mieli okazję zapoznania się z literaturą dostępną na dany temat w naszej placówce oraz otrzymali zestawienia związane z tematyką spotkania.