Dzień Edukacji Narodowej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu

 

Dzień Edukacji Narodowej w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu

16 października 2017 r.  na zaproszenie Dyrekcji Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu kierownik biblioteki pani Dorota Walus wzięła udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Nauczyciela. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych. Podczas spotkania Dyrektor Ośrodka podziękował za dotychczasową współpracę a Wychowanki Zakładu przygotowały wspaniały program artystyczny. Kierownik biblioteki na ręce Dyrektora złożyła list gratulacyjny z najlepszymi życzeniami dla całego Grona Pedagogicznego. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, który przygotowały Wychowanki Zakładu.

 

Tekst: Dorota Walus

Fot: Aneta Wspaniała-Gajewska