Gry i zabawy matematyczne w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym- szkolenie dla nauczycieli

 

Gry i zabawy matematyczne w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym- szkolenie dla nauczycieli

19 stycznia 2018 r. ze względu na duże zainteresowanie tematem odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli pt: "Gry i zabawy matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym".  Szkolenie prowadziła pani Gabriela Niemiec- nauczyciel- konsultant ROME-Metis w Katowicach z 30 letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi.

Nauczyciele podczas szkolenia mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat gier i zabaw matematycznych, poznać sposoby kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej, poznać nowe możliwości uatrakcyjniania zajęć matematycznych oraz  wzbogacić swój warsztat pracy.

 

Tekst: Aneta Wspaniała-Gajewska

Fot. Maria Błasczyk-Głąb