II Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego

 

II Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego

15 listopada  2016 r. odbyło się w bibliotece II spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Miasta i Powiatu Zawierciańskiego. Spotkanie dotyczyło zastosowania różnych form promocji czytelnictwa w pracy nauczyciela bibliotekarza w nawiązaniu do piorytetów MEN z wykorzystaniem twórczości Henryka Sienkiewicza. Spotkanie dla bibliotekarzy prowadziły pani Aneta Wspaniała- Gajewska oraz Maria Błaszczyk- Głąb.